chilka at ownlog '06

kiedy rozbiera się choinkę?


Link 04.01.2010 :: 12:33 Komentuj (8)


zulkarnain wadi-natrun alan-john-bayard-wace wabalat vergina
heinrich von minutoli cassandra-vivian constantin van lyskirchen
umm-ubayadah świątynia-tetrapylos teodotus achilles-tacjusz
sydon stasikrates sozomenus liana-souvaltzi charles-sonnini
sir sidney smith costas-simitis sidi-lokman sezostris rafia
sebennytos stephan-schwartz ambroise-schilizzi george-sandys
rustico z torcello gerhard-rohlfs richard-ramsden ptolemaje
aleksiej-ramonski mikołaj-radziwiłł qurrah-b.szarik qait-bej
poliperchon piksodar filippo-pigafetta perdikkas pella pasargade
paros triantafyllos-papazois olga-palagia ozjusz z kordoby ostia
oxyrhynchos oserapis oksjartes norden sir horatio-nelson mieza
nektanebo nearchos meczet-nabi-daniela mohammed-daniel z mosulu
patrizia-mina merefnebef jacques-francois-menou memnon melkart
meleag mauzolos abou-ma'szar auguste-mariette maneton libaniusz
maksencjusz makrianowie mahmud-bej-el-falaki leonnatos laomedon
giovanni battista lusieri stelios-koumatsos kleomenes kleber
kurcjusz krateros kanopos kallistenes kalliksejnos kalanos jazon
jowian jolaos jan z nikiou iseum eyles-irvin ibn-dukmak hypatia
heromenes ibn abdul hakim frans-hogenberg hunajn ibn iszak
david george hogarth hieronim z kardii herodian zahi-hawass
harpalos hammid-hella hamdi-bey-osman hadra(cmentarz glaukias
gunter-grimm gedrozja galien fyrom/macedonia peter-fraser firmus
julien-fort raszid-fort filosyriusz filinna faruk farsalos
louis francois sebastien fauvel alessandro-farnese ahmed-fakhry
fawzi-fakharani ewragiusz euergetes jean-yves-empereur ekbatana
mohammed ibn kathir el farghani eksedra-filozofów howard-carter
dominique vivant denon dolina złOtych mumii domicjan demades
ferdinand de lesseps *cyriaco z ankony cynegius ugo-comminelli
edward daniel clarke andrew-chugg comte de choiseul-gouffier
chatby(cmentarz ewiljia-celebi frederick-catherwood dżoser
frederic-caillaud buono z malamocco thomas-bruce william-browne
sir thomas browne evaristo-breccia georg-braun nicola-bonacasa
pierre francois xavier bouchard giuseppe-botti bilad el rum
bihistun martin-biddle bessos bernard-mądry berenika basilius
behbeit el hagar gertruda-bell wasyl-barskij barsine baharija
attalos as-sujuti arystander arsinejon arrian arrabajos apelles
ariarates argeadowie antinous antinoopolis manolis-andronikos
amr ibn al as marcellin-ammian amfipolis amazis al-massoudi
alculfus ajgaj ahmed ibn tulun aelian achille-adriani abukir
sir ralph abercomby abdalonymus abd-al-malik zogheb yalouris
wolohojian waywell walbank von-minutoli vokotopoulou vermeule
vedette/fitchett tzalas touratsoglou tonsing tiradritti tatius
clitophon suetonius stambaugh sozomenus sonnini de manoncour
valbelle d.i.sly shayegan samartzidou reames-zimmerman j.pory
pfrommer papamarinopoulos o.palagia oldach nenna morkholm
malim maguire macfarlane lorber lazardis lauer koldewey keeley
karageorghis jondet jeppesen jenni houlihan hornblower holt
holbl heraclides heckel harptah hamilakis yalouri hamdy-bey
hadjinicolaou greenwalt grafton goldhill girling el-fiky
fulghum fredericksmeyer forlati finnestad fedak fakhry dodds
fauvelet de bourienne fakharani s.k.eddy m.dzielska doxiadis
diodorus-siculus coarelli christides cawkwell cartledge borza
broneer buccia bierbrier biddle bevan bartsiokas balsdon balil
baharal badian bacque-grammont alfoldi adkinsniedostępna


Link 05.01.2010 :: 13:13 Komentuj (4)


kolonia-nokardii kolonia-mikoplazm kolitoza kolistyna kolifagi
kolba-erlenmeyera fernbacha kluyvera kointegrat koenzym b12
archeonów f420 f430 koenzym-m koenzym-q kodon gadhimai bariyapur
kod-bakteriologiczny bergey's manual of systematic bakteriology
kobalamina klosz-anaerobowy clostridium klostridia-acetogenne
sacharolityczne klonowanie-molekularne kleistotecjum klebsiella
ekspresja sklonowanego dna klasyfikacja-filogenetyczna/sztuczna
kinureina kinaza-adenylanowa aps killer-gene ketozomonofosforan
ketomaślan ketokarotenoidy ketoizowalerianian ketoglutaran kdo
ketoglukonian kerogen kazeina katechol katalaza katabolizm
karotenoid kariogamia karbomycyna karboligaza karboksysom
karboksylaza rybulozo karboksylacja-pirogronianu karbenicylina
trikarboksylowy karboksykinaza-fosfoenolopirogronianowa karbinol
karboksydobakterie karbamoilotransferaza-ornitynowa octaza
karbamoilofosforan kapsyd kapsomer kapronian kanawanina jonofor
kanamycyna kalanchoe-blossfeldiana kadaweryna jodynina jabłczan
jezioro-amiktyczne eutroficzne holomiktyczne meromiktyczne
jądro-interfazowe jaglica/trachoma izomeryzacja izomeraza indol
izoleucyna izogameta izoenzym enzym-izofunkcyjny izocytrynian
izoamylaza inwertaza inwersja-genu inulina interleukina inokulum
interkalacja interferon interfaza integraza insercja indygoidyna
integration host factor ihf inozynomonofosforan indukcja-profaga
inocyte-patouillardii inkluzje-komorkowe inicjacja-transkrypcji


jedzie pociąg z daleka


Link 06.01.2010 :: 12:57 Komentuj (4)


inhibitor-kompetycyjny inhibicja-kontaktowa indolooctan idiofaza
induktor-wewnątrzkomórkowy incystacja immobilizacja-enzymów hem
hypoxylon hyphomonas hyphomicrobium hymenium hymenomycetes hata
hydrotaksja hydrolizat-kazeiny hydroliaza hydrolaza hydroksamat
hydroksypolialkany pha hydroksymetylotransferaza-serynowa histon
hydroksymetylocytozyna metyloglutarylo-coa hydroksyloamina humus
hydroksylacja-cytozyny hudroksybutyrylo-coa ciśnienie-parcjalne
hydrogenomonas-thermophilus hydrogenaza-cytoplazmatyczna harden
oksydoreduktaza nad+ hydrazyna hydrazyd hydrataza-akonitanowa
hydnaceae hybrydyzacja-southerna hybryd-dna-dna hormogonium hfr
hormon-folikularny homoseryna homologia-sekwencji-dna holoenzym
homocysteina homobasidiomycetes metoda-hungate hydrokortyzon
histydaza histydyna hippophae hipoteza jeden gen jeden enzym
hipolimnion hipoksantyna hipertermofil heterotrof heteroduplex
heteropolisacharyd heterocysta heterobasidiomycetes herpesvirus
herbicyd heptoza hemolizyna hemina hemiceluloza heliospirillum
hellriegel helisa podwójna paranemiczna/plektonemiczna helvella
heliobakterie heliobacterium heliobacter heliobacillus helikaza
helicobacter-pylori heksolyzotransferaza heksozofosforan hekson
heksoza heksokinaza heksadekanol hansenula-holstii haloruberyna
hamowanie-allosteryczne halofil haloferax halococcus haldane
halobakterie halobacterium-cutirubrum halobium glikoproteina


zwiedzający upodobnieni do zwiedzanego


Link 07.01.2010 :: 12:27 Komentuj (3)


haemophilus-aegyptius haemolyticus gunnera-macrophyla guanina
grzyby-autogamiczne drożdżoidalne heterotalliczne dizoiczne
homotalliczne monozoiczne hermafrodyczne konidialne grzybnia
phycomycetes/eumycetes grupa-prostetyczna granuloza gramicydyna
gorączka plamista gór skalistych gonidium głaszczka glutaminian
glutamina glukozydaza glukozoamina szlaki degradacji glukozy
glukopiranoza glukonolaktonaza glukonolakton glukonian glukan
glukoneogeneza glukonaza glukoamylaza glukanofosforylaza fukoza
acetomonas gluconobacter-melanogenum oxydans gloeothece glicyna
gloeocapsa gloeobacter-violaceus glioksalan glikozyd e.haeckel
glikoliza glikolan glikogen glicerol glicerynian gasteromyces
genom genotyp gen-konstytutywny araA araB araC araD bio gal src
himA hip his hut ilv nif proA relA tra thr trp uvrA uvrB uvrC
xis gen-zabijacz geny-regulatorowe gelidium geastrum geosmina
ganoderma-applanatum gametangium gametangiogamia galaktozydaza
gallionella-ferruginea galaktoza galaktolipid galaktokinaza
fuzja-białkowa fusobacterium-nucleatum symbiosus fungicydy
fusarium-lycopersici oxysporum fumaraza fumaran fuligo-septica
fuksyna-karbolowa fruktozan fruktoza frankia frambezja fototrof
fragmenty-okazaki fotouczulenie fotosensytyzacja fotolitotrof
fotosynteza-anoksygenowa/oksygenowa fotoreaktywacja fotoreakcja
fosforybozylodifosforan centrum reakcyjne fotoprodukcja-wodoru


cienie i ruiny


Link 08.01.2010 :: 13:15 Komentuj (3)


fotopigment fotooksydacja fotoliza-wody fototaksja fotoliaza
fotofosforylacja fotoautotrof j.w.foster fosforylaza-glikogenu
fosforylacja-oksydatywna fosforybulokinaza fotosyntetyczne
fosforoliza fosforiozy fosforan-cystydyny pirydoksalu inozyny
fosfolipidy fosfokreatynina fosfoketolaza fosfoglukonolakton
fosfoglukonian fosfoglikonian fosfoglicerynian fosfocukry
fosfogliceromutaza fosfofruktokinaza fosfoenolopirogronian fmn
fosfatydyloinozytol fosfatydyloglicerol fosfatydyloetanoloamina
formylokinureina forma-l fobotaksja fluorooctan flawoproteina
flexibacter-columnaris fleina flawoenzymy flawodoksyna flawiny
flavobacterium-islandicum flagellina fitoplankton fischerella
fitol fiolet-krystaliczny fimbria filtr-membranowy fikoerytryna
fikoerytrobilina fikocyjanobilina fikocyjanina filochinon
fikobiont fikobilisom fikobiliproteina fikobilina fibryla
fibroblast fibrobacter-succinogenes fialida ferrioksamina
ferrichrom ferredoksyna feromony fermentor feofityna fenazyna
fermentacja-homooctowa neuberga oksydatywna fenyloalanina eza
fenecytyna faza-zastoju fasciola-hepatica farnezol fanerozoik
fagocytoza fag-defektywny wektor ms2 mutator p22 pbs1 poronny
transdukujący dinukleotyd-flawinoadeninowy fad f+/f- eucyt
ewolucja-zstępująca eutrofizacja-wód eykaryota euascomycetes
eubacterium-cellulosolvens limosum etylometanosulfonian eozyna
eter-dimetylowy escherichia-coli diauksja lizozym mureina


pożółkłe zdjęcie


Link 09.01.2010 :: 10:42 Komentuj (3)


długość-konturowa-dna mutageneza plazmidy polimeraza-rna /697
bakteriocyny cykl-tca amonifikacja esteraza erytrozo erytrytol
erytromycyna erythrobacter erysipelothrix erwinia-carotovora
ergotoksyna ergotamina epimeraza epilimnion enzym-adenylujący
model-sekwencyjny-kushlanda model-symetryczny-monoda endorfiny
anaboliczne amylolityczne anaplerotyczne centrum-allosteryczne
centrum-katalityczne denitryfikacyjne indukcyjne izofunkcyjne
izoenzymy jabłczanowy kataboliczne konstytutywne regulatorowe
pektynolityczne restrykcyjne swoistość-substratowa entodinium
modyfikacja-kowalencyjna powinowactwo do substratu endocytoza
enterotoksyna/endotoksyna/egzotoksyna enterococcus-faecalis
enterobaktyna enterobacterie-morskie enterobacteriaceae enolaza
enterobacter-aerogenes entamoeba-histolytica entomophthorales
endosymbioza endosymbiont endospora-laseczek endopeptydaza
endooksydaza endonukleaza-restrykcyjna balI ecoRI haeIII edta
hhaI endomycopsis endomycetaceae endomyces-lactis endoamylaza
geotrichum-candidum oospora-lactis endolizyna-faga glukanaza
endiplodinium elektroporacja elektroforeza-oligonukleotydów
elaeagnus elastaza ektosymbioza ektosymbiont eksykator ehrlich
ekstynkcja-hodowli egzosymbiont egzosporium egzospora egzoenzym
egzopolisacharydy egzopeptydaza egzocytoza egzochelina efedryna
efektor-allosteryczny efekt-glukozowy echineon dur-osutkowy
ectothiorhodospira-halochloris halophila mobilis black-smokers


noże i widelce


Link 11.01.2010 :: 13:15 Komentuj (1)


dysmutaza-nadtlenkowa proteobacteria dryas drożdże-kloeckera
osmotolerancyjne domagk dobzhansky dnaza denaturyzacja-dna
forma-ccc covalently closed circle oc open-circle discomycetes
pozachromosomowy-dna dietylodiwęglan ditionian disacharyd
diplodinium diplococcus dwoinki diplanetyzm dioksygenaza diimid
dinitrofenol dnp dimer-pirymidyny tyminy diktiosom dikinaza
diketoglukonian dikarboksylan-piperydyny dikariont dikarion
dihydropikolan digitaria-decumbens dieter-dialkiloglicerynowy
difisforan-tiaminy dpp undekaprenylu diesteraza desulfurylacja
distyostelium-discoideum mucoroides diazodifenochinon diacetyl
deuteromycetes fungi-imperfecti desulfuromonas-acetoxidans
desulfurolobus desulfuraza desulfowirydyna desulfovibrio-baarsi
desulforicans dismutans gigas vulgaris desulfotomaculum-ruminis
nigrificans orientis desulfosarcina desulforubidyna dermocarpa
desulfonema-limicola desulfococcus desulfobulbus derxia-gummosa
desulfobacterium-autotrophicum desulfobacillus dekarboksylacja
desulfobacter-hydrogenophilus postgatei dermatoza denitryfikator
derepresja operonów reprymowalnych dermatophilus-congolensis
derepresja operonu argininy derepresja syntezy enzymu dermatofit
depolimeraza deoksyryboza deoksynukleotyd deoksykortyzol delecja


widelce i łyżki


Link 12.01.2010 :: 12:24 Komentuj (2)


arabinoheptulozo dhap delbruck dekstryny dekstran depurynacja
dekarboksylaza-szczawiooctanowa deinococcus-radiodurans datura
dehydrogenaza-l-alaninowa bursztynianowa fosfotriozowa poliolowa
dehydrataza deazoryboflawina deaminaza-treoninowa deaminacja
dafnia czysta linia komórkowa czynnik-alkilujący chelatujący rho
edaficzny niklo-tetrapirolowy zestalający czerwień-kongo wirion
czerń-sudanowa cząstka fagowa kappa cząsteczka heterodupleksowa
sygnalna czarne-drożdże cytrulina cytozyna cytophaga-fermentans
agarovorans cytokinina cytokina cytochrom cystyda cytospora
cystofor cystobacter cysteina cystationina cysta cylindrospermum
cylinder-protoplazmatyczny cykloseryna oksamycyna cykloheksimid
cykloheksanon cyklodekstryna cyklaza-adenylanowa ksylulozo
cykl-żwaczowo-wątrobowy calvina entnera-doudoroffa glioksalowy
krebsa-kornberga kwasów-trikarboksylowych tca cykl-lityczny-faga
rybulozobifosforanowy cyjanoficyna cyjankobalamina cyjanella
cycas cyathus cyanophora cyanobacteria curvullaria-lunata
cunninghamella-blackesleeana cryptococcus crossing-over f.crick
cristispira crenothrix cribraria-rufa coxiella-burnetii collybia
corynebacterium-diphtheriae fasciens glutamicum insidiosum
mediolaneum michiganense poinsettiae corticiaceae coronaviridiae


podano do stołu


Link 13.01.2010 :: 12:57 Komentuj (2)


comamonas-carboxydovorans clostridium-aceticum acetobutylicum
acetobutyricum acidi-urici botulinum butylicum butyricum
cellobioparum cellulosae-dissolvens cylindrosporum felsineum
formicoaceticum histolyticum kluyveri oroticum pasteurianum
pectinovorum perfringes propionicum septicum sporogenes tetani
sticklandii tetanomorphum thermoaceticum thermocellum clitocybe
thermosulfurogens thermohydrosulfuricum tyrobutyricum circinella
claviceps-paspali purpurea clavariaceae cladothrix-dichotoma
citromyces-pfefferianus ciemna-reaktywacja ciało-wtrętowe
cialko-bazalne blefaroplast chytridiomycetes chytridiales cairns
chromopeptyd chromofor-fenoksazonowy chromobacterium-iodinum
violaceum chromatyda chromatografia-gazowa chromatofor chromatia
chromatium-okenii thiosulfatophilum vinosum warmingii weissei
chromatiaceae choroba z lime legionistów pasterzy-świń chlorosom
chondromyces-apiculatus choanephora-circulans cucurbitarum
chemolitoheterotrofiachloroplast chloroflexaceae chloromycetyna
chloroherpeton-thalassium chloroflexus-aurantiacus chloronema
chlorochromatium-aggregatum chlorobium-limicola phaeobacteroides
phaeovibrioides vibrioforme chlorobiaceae chlorobia chlorobakten


od spodu


Link 14.01.2010 :: 12:27 Komentuj (1)


chloramfenikol chlamydospora chlamydie chitynaza chityna-grzybów
chlamydia-psittaci trachomatis chitozan chitotrioza chitobioza
chitobiaza chinon chemotrof chemotaksja chemostat chemoreceptor
chemoorganotrof chemolitotrofia chemolitotrof chlorotetracyklina
chemolitoautotrofia chemolitoautotrof obligatoryjny/fakultatywny
chemoklina chemoheterotrof chemoheteroorganotrof chemoautotrofia
chelator chargaff chemiosmotyczna teoria konwersji energii
chaetomium-globosum cetylopalmitynian centriola chemioterapeutyk
cephalosporium cenozygota zygospora celulosom celulaza celobioza
cellvibrio-flavescens cellulomonas cefalosporyna ceanothus
caulobacter-vibrioides casuarina-equisetifolia caryophanon-latum
candida-albicens boidinii lipolytica pulcherrima reukauffii
tropicalis utilis calothrix caldariella-acidophila butyrylo-coa
byssochlamys-nivea butyrivibrio-fibrisolvens betelka-sohngena
bursztynylo-coa bursztynian-homoseryny buławinka-czerwona buder
p.buchner brucella 5-bromouracyl bu bromina bromek-etydyny
brevibacterium-albidum blastocladiales bradyrhizobium-japonicum
blastocladiella boussingault botulizm botrytis-cinerea h.bortels
borrelia-anserina burgdorferi recurrentis bordetella-pertussis
borelioza boletaceae boksyty unit-membrane błękit-wiktorii
błękit-bromotymolowy metylenowy blotting blefaroplast bovista


z boku


Link 15.01.2010 :: 13:29 Komentuj (0)


o.brefeld blastobacter blasia-pusilla blakeslea-trispora bizmut
bisfosfoglicerynian biotyna biotop biopolimery-degradowalne
biopierwiastki bioluminescencja biokonwersja biogurt biocenoza
bifidobacterium-bifidum bioautografia bilans hardena i younga
bifenyl biblioteka-genowa biliwerdyna single cell protein beocyt
catabolite activator protein cap cyclic amp receptor protein cpr
anaeroby bialko-fikobilinowe hpr korynoidowe lexA recA rieskego
oznaczanie metodą lowry folina-ciocalteu translokujące becquerel
single strand binding ssb biała-zgnilizna beijerinckia-indica
m.w.beijerinck beggiatoa-alba gigantea bazydium bazydiospora
bdellovibrio-bacteriovorus basidiomycetes podstawczaki
barwnik-akrydynowy anilinowy fenazynowy kontrastowy lipofilowy
pirazynowy barwienie metodą ziehl-neelsena grama balistospora
banded iron formation bif baktoprenol undekaprenyl bakteroid
bakteriorodopsyna bakteriofeofityna bakteriofagi-endonukleazy
fd fr m13 mu p22 pm2 q17 t7 bakterie-acetogenne aerotolerancyjne
allochtoniczne autotroficzne beztlenowe celulolityczne halofilne
chemolitotroficzne chemoorganotroficzne denitryfikacyjne kopalne
fototroficzne-anoksygenowe oksygenowe gramdodatnie gramujemne
heterotroficzne hipertermofilne jelitowe krwawiącej-hostii
kwasooporne lizogenne luminescencyjne maczugowate metanowe
metylotroficzne mezofilne mikroaerofilne mikroaerotolerancyjne
mlekowe heterofermentatywne homofermentatywne morskie nitkowate
nitryfikacyjne octowe ochrowe pasożytnicze patogenne pączkujące
wodne pleomorficzne pochewkowe prochloralne propionowe purpurowe
przetrwalnikujące bezsiarkowe desulfurykacyjne siarkowe śluzowe
rozkładające-agar sukcynogenne sulfidogenne świecące termofilne
termokwasolubne tlenowe typu-coli-aerogenes utleniające-butan
wiążące-azot wodorowe zielone-siarkowe żelazowe żelaziste


od dołu


Link 16.01.2010 :: 11:24 Komentuj (0)


bakteriocyna bakteriochlorofil bacytracyna bacteroides-fragilis
ruminicola succinogenes bacteriogloea bacillus-thuringiensis
subtilis anthracis cellulose-disolvens cereus circulans medusa
coagulans laterosporus licheniformis macerans megaterium
pasteurii polymyxa asterosporus stearotermophilus bacilllaceae
*azydek azotobacter-chroococcum paspali vinelandii azochinon
azospirillum-lipoferum azorhizobium-caulinodans azomonas-agilis
azolla autotrofizm autotrofia-obligatoryjna autoradiografia
autoradiogram-chromosomu avery autolizat-drożdżowy autoliza
autoklawowanie aureobasidium-pullulans auksyna auksotrofizm
auksotrofia auksotrof atraktant atpaza athiorhodaceae aspartaza
asticcacaulis aspergillus-flavus fumigatus glaucus itaconicus
nidulans niger oryzae parasitus terreus wentii aspergillales
asparaginylofosforan asparaginian asparagina askospora
askogon lęgnia degradacja-asfaltu ascomycetes workowce
ascaris-lumbricoides arylokarotenoid artrokonidia oidia
archeony arthrobacter-atrocyaneus globiformis polychromogenes
pyridinolis armillaria-mellea arginina arenicola-marina
archaeoglobus archangium archaea arabinoza arabinogalaktan
aquaspirillum-autotrophicum itersonii serpens apotecjum apatyt
aps adenozyno-5-fosfosiarczan aporepresor apoproteina antyport
aphanizomenon-flos-aquae aparat-golgiego antymycyna antymon
antymetabolit antykodon efekt-bakteriostatyczny beta-laktamowe


cienkie nogi


Link 18.01.2010 :: 13:42 Komentuj (2)


antybiotyki-makrolidowe polipeptydowe skrining antranilan
test-płytkowo-dyfuzyjny antracen antocyjan antigenic-shift
anthoceros-punctatus anterydium plemnia ancalomicrobium anafaza
ancalochloris analog-strukturalny analiza-restrykcyjna amytal
anabolizm anaerobioza anabaena-azollae cylindrica amyloza amp
amylopektyna glukozydaza amylaza ampulariella ampicylina cAMP
amonifikacja-azotanów amoebobacter-roseus aminopuryna aminacja
deaminacja transaminacja aminocukier aminoacylo-trna ames alnus
aminoacylo-amp amfibolizm amaniatoksyna amanita-muscaria
pantherina phalloides alysiella-filiformis szczep-gs-15 alanina
alteromonas-putrefaciens alternaria allomyces allolaktoza
allofikocyjanina alginian alkoholocukry alkohol-sinapylowy
koniferylowy kumarylowy pierwszorzędowy drugorzędowy alkalifile
alkilacja-puryn aldozofosforan aldolaza-triozofosforanowa
alcaligenes-eutrophus latus faecalis aktywator-plazminogenu
aktynomycyna aktynomikoza aktyna akrazyna akrazjowce akonitaza
cis-akonitynian akineta acquired immune deficiency syndrome
agrobacxterium-tumefaciens agmatyna agave-americana agaroza
agaropektyna agaricaceae agar z bizmutem aflatoksyna aerotaksja
aeromonas-hydrophila aerobaktyna adsorpcja-faga adp-glukoza
adhezyna pozytywny-efektor adenozyna adenowirus adenylany
adenylacja-antybiotyków s-adenozylometionina adenina acylo-amp
adaptacja-fenotypowa acylaza-penicylanowa n-acetylomuramidaza
actinomyces acrasiomycetes acinetobacter-calcoaceticus acidofil
acidianus-ambivalens brierleyi acidaminococcus acholeplasma
achromatium-oxaliferum acetylotransferaza-dihydrolipoamidowa
2-acetylomleczan 2-acetylohydroksymaślan n-acetyloglukozoamina
acetylofosforan acetylo-coa acetylokoenzym-a actinoplanes
acetoacetylo-coa acetylaza-coa acetylacja-enzymów acetoina
acetofosforan acetobacterium-woodii acetobacter-aceti xylinum
pasteurianus absidia-coerula abekwoza


uzwojenie


Link 19.01.2010 :: 13:25 Komentuj (4)


maryanna młoszowa olcza pałac-larischa lewaj bałachtować karwasz
anielica zawież zarycz bohorodczany binarowa krużlowa wyspiander
królowa-ruska pod-krzysztofory korabniki zakamark assunta frari
piazetta broletto torno meggen sant'abbondio kussnacht immensee
tellshohle-grasse jezioro-zugskie rigi arth lowerz sewen fecamp
kappellbrucke napuszysty saint-ouen bleu de chartres canteleu
puvis de chavannes biedny rybak belle-verriere gros-horloge cany
saint-maclou yainville jumieges caudebec lillebonne murg pegnitz
forma z której bóg odlał ewę kammerzell'sche-haus nassauer-haus
landshut kodeks-behema wallence de-l'echaude annah słusznia taoa
nie kłamać w imieniu żadnych zasad hedda-gabler gumnase pałubka
palais de l'industrie bal-bullier fagerolles chłopaczara noa-noa
pałac-husarzewskich głowienka wilżyna fontanka komonica myłka
krwawnica jeżogłówka żmijowiec żywokost bniec hotting tenczynek
zaborów koło dołęgi rosenstock paon świeżynka laodamia kostiumer
tryforia delatyna probus-barczewski szkojec sexagena/kopa deszno
raptularz achilleis lubranka krowoderska konik-zwierzyniecki
włóczki/wiślańscy-flisacy heluan grzegórzki brzost helcel chyrów
łyczaków/pohulanka kamienica-szołayskich kasper-żelechowski^
zipser teofil-ziemba-ziembicki antoni-zembaczyński^ zajdzikowski


podwójnie


Link 20.01.2010 :: 16:20 Komentuj (2)


śnieżko-błocka gągulska pytkówna wiercik zapędowska whistler
leon-wyczółkowski^ michael-wolgemut witold-wojtkiewicz^ wierusz
stanisłw-witkiewicz fingal-o'flahertie franciszek-wężyk waśka
wojciech-weiss^ leta-walewska leon-wachholz alvise-vivarini^
vigeland paolo-caliari henry clement van de velde^ ville-valgren
rastrom henryk-uziembło^ aureli-urbański józef-unierzyński^
florian-ungler bolesław-ulanowski vecellio turliński antoni-tuch
tryba trybowa andrzej-towiański św.tekla ludwik-tejchman sydor
władysław-ślewiński^ feliks-szynalewski szukiewicz józef-szujski
feliks-szlachtowski karol-szałaśny agaton-syroczyński koburg
hermann-sudermann stwosz stosz stvos stoss stryjeńska-lestocq
strażyńska maria-stokowa stawarski starzewski jan-stanisławski^
stael-holstein-necker piotr-stachiewicz^ spitziar poświk smolka
smoczyński eustachy-skrochowski skąpski kazimierz-sichulski^
józef-siedlecki^ sierosławski tadeusz-sinko henryk-siemiradzki^
wanda-siemaszkowa grzymała-siedlecki szetkiewicz hirsz-singer
sewerowie martin-schaffner^ sybil-sanderson bł.salomea radoń
eugene-scribe moritz von schwind schiller de schildenfeld rypel
edmund-rygier lucjan-rydel ferdynand-ruszczyc rozwadowicz rotter
władysław-rossowski rogowski rejane reju thomas-mayne-reid pytko
samuel-rajss raczyńska arthur-rackham^ puzyna puvis de chavannes
pusłowski dagny-przybyszewska-juel przybyłko andrzej-pronaszko^
władysław-prokesch karl-prochaska prohaska marian-pankowski
polikowski władysław-podkowiński leon-płoszewski leon-piniński


dwoistość


Link 21.01.2010 :: 15:19 Komentuj (2)


pareńska-muhleisen edouard-pailleron nowodworski tadeusz-popiel^
osterwa-maluszek orkan-smreczyński ordon-sosnowska-feistowa
oraczewska henryk-opieński sławomir-odrzywolski wężowicz
edward z sulgostowa tadeusz-noskowski^ tymon-niesiołowski^ migoń
natansonówna jerzy-mycielski alfons-mucha^ ?mounrt-sully mounnet
gabriela-morska modrzejewska-misel-chłapowska józef-mikulski^
młodziejowska-szczurkiewiczowa mikołajczykówna migoniowa sydor
miciński antonin-mercie^ józef-mehoffer/junk polikowska łabuda
camille-mauclair severin-faust giebułtowska maszkowski d'arquien
jules-massenrt? maciej-marduła jacek-malczewski^ józef-łempicki
tadeusz-makowiecki charles rennie mackintosh władysław-łoziński
ignacy-maciejowski/sewer władysław-łuszczkiewicz józef-łepkowski
auguste-lumiere lubienieccy łęki-górne pierre-loti/viaud
claude-lorrain/gellee leopold-loffler^ tomasz-lisiewicz^
honorata-leszczyńska/rapacka eustache le sueur^ leonard-lepszy
gotthold ephraim lessing konstanty-laszczka ludwik de laveaux^
jean paul laurens^ ludwik-kubala maria-krzymuska juliusz-leo
ignacy-krieger józef-kremer maria-kreinerowa adam-krafft kraft
stanisław-koźmian alfred-wierusz-kowalski^ aleksander-kotsis^
kotarbińska-kleczeńska kosz/kosch henryk-kossowski kosobucki
juliusz-kossak wojciech-kossak kopernicki feliks-koneczny
baltazar-behem knake-zawadzki jan-august-kisielewski kamoccy
wilhelm von kaulbach caterina-benincasa tadeusz-kantor^
kazimierz-kamiński antoni-kamieński^ walerian-kalinka fritz-jele
kaden-bandrowski henryk-jordan św.jolanta stanisław-jachowicz


pogrzebu nie będzie


Link 22.01.2010 :: 13:26 Komentuj (5)


watch0nline.info,nureba.com,monova.org,mediafire.com,gonzomovies.com, clubpenguin.com, sofacine.com, douga-antenna.com, target.com.au, rezultati-uzivo.net, top-shop.ro, spele.be, tvtugaforum.com, dietclub.com.au, indiangovernmentjob.com, yahoo.com.cn, babesofbabylon.com, pinoysabroad.org, mundoxat.com, pplive.com, pinoyalbums.blogspot.com, chrysca.com.br, blaulichtreporter.de, tenthweb.com, diariodeburgos.es, zzlm.cn, resimseli.com, casesigradini.ro, peliculasyonkis.com, modelayu.com, add-link.info, toolup.com, handwritingforkids.com, punkgrl.com, 420.cn, i-resign.com, helpingwithmath.com, teachsoap.com, zdf.de, amantesecia.com.br, ptgui.com, 7pmproject.com.au, 51job.com, g9g.com, razor.com, wwwgoogel.com, smsshayari.in datingsitesreviews.com, triviala.com, feetarchive.com, orissasambad.com, zend.com, 24h.com.vn, loveukolkata.blogspot.com., practicalrealestatemarketing.com, meebo.com, jogosdecorrida1.com.br, goldhacker.es, newssvet.com, gallery1409.com, jyxo.com, favoriforumum.net, boobsz.com, bigassbigass.com, sportsko-kladjenje.com, petroart.ru, nextgenerationsearchengine.com, astaga.com, asr1r.com, mactrees.com, ledgloeilamp.nl, merci-facteur.com, pchome.net, ledworld.nl, nairaland.com, oxm.com.mx, goole.com, rapidshare-com-files-movies.blogspot.com, dinamomania.net, 0daymusic.biz, drp.su, eastmoney.com, shxb.net, casesigradini.ro, charmix.com, kapanlagi.com, posta-romana.ro, loveukolkata.net, monova.org, yakedi.com, top-shop.ro, loto.co.il, mydrmobile.com, mtgotraders.com, klumba.kiev.ua, mercadolibre.com.ve, lunchboxbunch.com, xing.com, getafreelancer.com, adam4adam.com, flipflopflyin.com, wordpresstemalari.com, iboox.com, niituniqua.com, crackberry.com, ermoney.com, softreklam.com, haosf.tv, zango.com, juegapsp.com, satzansatz.de, manga.hu, avaxhome.ws, aprendelo.com, 24auto.ru, adbrite.com, twirlit.com, j-fan.jp, indiaproperties.com, freepcgamers.com, consciencia.org, footmercato.net, die-harburger.de, buscainmobiliarias.com, hotwire.com, news.dk, g4me.com.ar, gap.com, byit365.com, swaneye.com, tvshow.ir, animalpicturesarchive.com, cosmo.com.br, billard-aktuell.de, aa.com, manhag.net, orku.com, cyworld.com, krank.cc, kia.ca, blogsky.com, jobthread.com, weather.gov, unblockmyspace.com, rodinka.sk, tvb.com, motionpromotions.biz, hotelamangati.com, softpoint.in,


ślubu nie będzie


Link 23.01.2010 :: 11:58 Komentuj (2)


karl theodor piloty^ pietraszkiewiczówna leontyna-parvi nowotny
feliks-jasieński/manggha janikowska-lenk jan z kęt/kanty
jakub-husnik^ gulikowa-wąsowicz edward-heppe zygmunt-hendel gac
wolfgang-helbig gerhart-hauptmann jan-gwiazdomorski herutowie
matthias-grunewald^ mathis-gothart-nithart artur-grottger fenz
eugene-grasset^ franciszek-górski^ charles-gounod karol-frycz
godziemba-wysocki maksymilian-gierymski^ aleksander-gierymski^
wojciech-gerson^ jean-leon-gerome^ erasmo da narni/gattamelata
pierre victor galland^ stanisław-estreicher juliusz-florkiewicz
wilhelm-feldman julian-fałat^ alexandre-falguiere^ futterer
felicjan-faleński walery-eliasz-radzikowski^ władysław-ekielski
francesco-durro albin-dunajewski guillaume-dufour filip-demczuk^
adeline-dudlay/dulait wincenty-drabik^ antonina-domańska/kremer
józefa-dobrucka wilhelm von diez^ maria-dembowska/sobotkiewicz
aleksander-dejean jan-narcyz-daszkiewicz^ tytus-czyżewski^
beniamin-danxig^ dauzig czyrniański błażej-czepiec florian-cynk^
karl-friedrich-becker walter-crane^ edward-gordon-craig/wardell
gustave-courtois^ peter von cornelius^ filippo-colarossi celak
chramiec chmurska adam-chmiel józef-chełmoński^ emil-chaberski
vittore-carpaccio^ alexandre-cabanel^ gottfried-august-burger
jan-bulas^ stanisław-brzozowski brudzewski olga-boznańska^
paul-bourget leon-bonnat^ arnold-bocklin^ leontyna-bochenek
michał-bobrzyński caron-beaumarchais stanisław-bieńkiewicz^
beresford^ joseph-blanc^ baurowicz tadeusz-czacki michał-bałucki
władysław ludwik anczyc stanislaw-barzykowski adrian-baraniecki
teodor-axentowicz adolphe-appia andre-antoine hermann-anschutz^


palenie niektórym szkodzi


Link 26.01.2010 :: 15:53 Komentuj (2)


hans-jelitto magnetar xmm-newton chandra x-ray observatory
edward-widden teoria-m teoria-strun didier-quelozo egzoplaneta
my-arae hatzes gamma-cephei tautenberg corot cnes 55-cancri
lbt large binocular telescope getyt terrestrial planet finder
gliese-876 mimos-ii jarosyt nibiru joel-hagen green-banks
sagenhafte-zeiten terraforming lothar-joest frank-drake/seti
anunaki venus-express reguła-titiusa-bodego hayabusa phocaea
pas-kuipera zecharia-sitchin hr-8210 immanuel-velikovsky
itokawa luka-kirkwooda religijne grupy interesu gaspra
peryhelium aphelium ida/dactyl witt-chalois near-shoemacher
mathilde pierścienie-fransera nieciągłość-mohorovicicia
powierzchnia-moho asaph-hall abraham-rockenbach płaszcz/skorupa
gertheide turcotte sean-carlomon ellen-stefan ishtar-terra
fersoza otoniel corumba badlands portuniol jaibol eric-zonca
atlanta-planitia deiters astronews kukulcan chaska falistowłosy
chac-ek wielka czerwona gwiazda/wenus quezalcoatl ukko ilmari
bamot papirus-ipuwer harakhte ignatius-donelly ogyges ayar ului
kronika-samarytańska otton-heinrich-muck antediluvian-world
henry-layard rok-syderyczny arashsamna langdon-fotheringfam
m.jastrow m.ungnad samsui-luna francisco-ximenez marcel-griaule
codex-dresdensis obieg-synodyczny midrasz-rabba hans-ludendorff
robert-templer sigui(dogon digitaria/syriusz-b piazzi-smyth
friedrich wilhelm bessel emme-ya/syriusz-c alfa-draconis
aleksander-badawy virginia-trimble robert-bauval adrian-gilbert
alnitak *alnilam mintaka borchardt-cole j.meeus p.bretagnon
g.francou vsop87 caviglia marc-lehner william-flinders-petrie


w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju


Link 27.01.2010 :: 13:12 Komentuj (2)


howard-vyse zahi-hawass auguste-mariette piramida-henutsena
upuaut rudolf-gantenbrink howard-carter richard-lepoins saurid
nathaniel-davison cairo al-kahira zwycięska mokattam yonaguni*
osły i uczeni do środka piramida-unasa v838-mon davidovitis
monoceros wielka-galeria(cheops wassuf-schah al-makrizi uru
al-chitat jonathan-stump piramidion posadowienie palpa/nazca
biegun północny niedostępności wyspa-ellesmerela piri-reis
oronteus-finaeus jurij-artsutanow geoglify ayers-rock dioryt
robert-casanowa instytut zaawansowanych koncepcji/nasa andezyt
sacsayhuaman puma-punku tiahuanaco al-maaridż stopnie sabha
irninis bhaktivedanta josef-blumrich purwy wimany geh zipacna
cabracan zakuali/ziggurat/babel sue-backlake robert-charroux
john-coles rolf-palm peter-tompkins max-toth jurgen-spanuth
bendis euenor kleito krantor z soloi imiglikos hogbom tachylit
charles-berlitz ernst von khuon zdenek-kukal alexander-tollmann
edith-kristan-tollmann sima gabro ewing 6.6.8492 masaaki-kimura
kihachiro-aratake wolf-wichmann musa-paradisiaca xiballoa nunu
xibalba ixquic tonapa topapa aullaga otoczenie-interpretacyjne
nahuatolog netamaki peren(tajwan adam/anom ilmarinen illimani
chactun aztlan tichuanaco enlil/ellil puzuramurri mario-zanot
noe deukalion tapi manu ima(pers utnapiszti/warna/arka ubartutu
peter-kolosimo tom-vosmer gerd von hassler epsilon-bootes/izar
nicir* igigi carl-sagan luis-e.navia bracewell duncan-lunan
lixus(maroko urszanabi brasseur de boubourg kodeks-madrycki
codex-troano-cortesianus mur/mound religia-relaksacyjna
leonard-wooley al-warka/uruk


włosy na podłodze


Link 28.01.2010 :: 15:10 Komentuj (1)


Scarlett Johansson
photographe par Mario Sorrenti
habillee par Damian Sanchez (DA Mango)
coiffee par Bob Recineet
maquillee par Stephane Marais

Cadmea Amphictyonic-Council andreion hetairia Agelai Demotic Nomos
Corinthian-League Delian-League Kleros Megaron Oikist Peltasts
Phalanx Proskynesis Proxeny Royal-Pages Sacred-Band Stasis Temenos
Synoikiomos Synoecism Trireme Wanax Anax Archon Attica-tribes Pnyx
Aigikoreis Hopletes Geleontes Argadeis Ekklesia pentakosiomedimnoi
Boule zeugtai medimnoi hippies Demagogos Dicasteries dikasteria
Dokimasia Epikleros Graphe-paranomon Hektemoroi Heliaia Hetaira
Metics Nomothetia Phratry Phylai Prytaneis Probouleutic Probouloi
pediake paralia diacria oregones Seisachtheia Theoric-Fund Thes
Thirty-tyrants Agela agelai ile Agiads Agoge Paidonomos Apella Obe
Ephor Gerousia geron Helots Hetaireiai Hebon hebontes Homoioi Mora
Hypomeiones Klarotai Krypteia Mothax mothakes Peloponnesian-League
Nothoi Perioikoi startoi Syctale* Syssition syssitia Tresantes
Trophimoi Xenelasia pasireu


włosy na ścianie


Link 29.01.2010 :: 15:56 Komentuj (3)


Zara Printemps Ete 2010

patocenoza peripneumonia nephritis splenitis karkinos karkinoma
corpus-hippocraticum arthritis ophtalma hydrops hydor ischias
phtisis pleuritis apoplexia erysipelas eileos vibrio-cholerae
kardialgia kausos phrenitis kardiogmos wirylizm zespół-bahceta
fawizm żylaki-przełykowe talassemia trisomik l.s.penrose panorio
zespół-klinefeltera zespół-turnera niedorozwój-fenylopirogronowy
i.a.folling mukowiscydoza valfredo-capecchi paleopatologia dhadi
zlodowacenie-wurmu heterozygotyczna-nosicielka jacques-ruffie
apikultura areteusz z kapadocji choroba-basedowa v.m.goldsmidt
f.merke saratzani zarazek-yersina bruceloza lethargos thasos
pseudo-platon loimodes-nousos epidemia leopold-regner krwawnica
wozgrza flegma gorączka-pałająca ciałotwór puchlina-jąder huard
rzeczywistość-nozologiczna gorączka-trzydniowa nikiasz jouanna
pigeaud danielle-gourevitch m.ventris linearne-b oscar-landau
kurano kyllos niekształtny kuji kujaro kulawy araijo szczupły
apauro słaby pararo łysy nodaro szczerbaty nuto niemy nosaro
nosos thymos sarpedon phrenes mydon elpenor sunion loimos zaraza
kapaneus hippoloch tersytes syrie christos-s.bartsocas eurybatos
choroba-marie-saintona dolon tamyris demodokos homeroi idomenej
efor erylaos epejgeus eurydos epejos fereklos meriones teukros
melesigenes* chrestomatia homereuonton stezychor kebriones mydon
dion-chryzostom charles-daremberg hermann-frolich hippothoos
restitutio ad integrum otton-korner helkos lyssa afazja amphasie
bilharcjoza pestilentia vulnera nautia nausie algea cierpienia


making of women


Link 30.01.2010 :: 13:03 Komentuj (0)

♥ Zara Spring/Summer 2010 ♥ Making of Women
stugeros* tekomenos stygeren aphasia asthma alkmacjon z krotony
hyp'argaleei consomption tekedon phthisis adam-brendel pyretos
choroby-bogów limos głód loimos zaraza obrzęk głodowy semonides
ariston isonomia hiere-nousos apepsia phyma archiloch z paros
francois-lassere epody obrzęk-sromowy phyton roślina apolepton?
oxyrrhynchos catalepton drobiazgi alkajos z mityleny anaksippos
teognis z megary pittakos phoides hipponaks z efezu hohlengicht
chimetla odmrożenie przetoka pęcherzowo odbytnicza oda-pytyjska
k.von-rokitansky epialos gorączka e.benveniste rudolf-virchow
marc-armani-ruffer j.f.esper giovanni-battista-morgagni gastrie
omichein olivier-masson dna-jaskiniowa paul-broca roy-l.moodi
bartels hla human leucocyte antigens jean-dausset hla-b27
linia-harrisa le-baron leon-pales e.h.ackerknecht calvin-wells
paleoimmunologia john-lawrence-angel vilhelm-moller-christensen
osteoarcheologia osteologiczne f.calvert ren-koy hanai-tepe
martyna-łukomska hofenstaufen dierlewanger odsiebie.com pronoik
squarcialupi krętarz behram-koy/assos klon-stephanos dechambre
nicollucci quatrofages broesike krótkogłowi/długogłowi sigerist
ionnis-g.koumaris e.breitinger j.l.caskey khirokition bambula
m.j.mellink karatas frankthi(grota j.mallaart kitsos(grota
paleodontologia paleodemografia n.g.gejvall a.d.tsouros asine
d.m.hadjimarkos r.g.vallcoras m.s.senyurek intra-vitam diafiza


powered by Ownlog.com & Fotolog.pl

eXTReMe Tracker