chilka at ownlog '06

Two-Headed Vaportography


Link 01.03.2010 :: 14:30 Komentuj (2)

The BLANQ '36 Strategems' in Mystiquely Misty

solomon-mogilewski ludwik-młokosiewicz vincas-mickevicius-kapsukas
mirian/mirwan mihranidzi chosroidzi wiaczesław-mołotow/skriabin
anastaz-mikojan ketewan-mikeladze eugeni-mikeladze dżelal-mikeladze
wsiewołod-mierkułow aliko-mircchulawa guram-mgeladze wiktor-lomidze
aleksander-metreweli lado-meschiszwili irakli-menagaraszwili h.mann
giorgi-meschiszwili sergo-meschi droeba/czas(gazeta k.merabiszwili
tamaz-melawa arsen-mekokiszwili lewan-mediaszwili besik-kutateladze
polikarp-mdiwani m.mdiwani giorgi-mdiwani n.mczedliszwili mamułow
g.maznaniszwili wojciech-jerzy-materski iwan-maslennikow manckawa
awtandyl-margiani dmitrij-manuilski w.mamasachlisow jerzy-mamaladze
giergij-malenkow iwan-majski/jan-lachowiecki muchran-maczawiriani
aleksi-maczawariani giorgi-maczabeli k.macharadze filipp-macharadze
james-ramsey-macdonald auguste-marie-louis-lumiere otto von lossow
loszkaraszwili anatolij-łukjanow michał-łubieński józef-łaszkiewicz
waża-lortkipanidze niko-lordkipanidze konstantin omar-lekwieszwili
lew-kamieniew/rozenfeld david-lloyd-george wilhelm-list edelweiss
konstantin-leselidze giorgo-leonidze giorgi-laschiszwili a.mgeladze
leopold-lis-kula roin-lipartelani artur-leist konstantyn-laszczka
nestor-lakoba i.kwirikadze wasili-kuszitaszwili mikołaj-kwinichidze
b.kwernadze nikoloz-kwariani eugeni-kwantalani misza-kwaliaszwili
tamaz-kwaczantiradze kiril-kutateladze sosiko-mdiwani szota-kwiraja
sergo-kuruliszwili i.kurcchuli torez-kułumbekow georgi-kucziszwili
ludwik-krzywicki aleksandr-krynicki juda-tadeusz-krusiński korneli
nadieżda-krupska friedrich von kressenstein/kress ernst-kostring
merab-kostawa aleksandr-korżakow jerzy-konorski aleksander-kołczak


Retro-Styled Colortography by Julia Galdo


Link 02.03.2010 :: 13:50 Komentuj (2)

'Color Steps' Series Stars Statuesque Models

bachczo-kobułow/bogdan amajak-kobułow sergo-kobuladze roman-knoll
jerzy tadeusz kłopotowski dawid-kolbaja/dato dmitri-kartweliszwili
siergiej-kirow/kostrikow aleksander-kazbegi/kazbek/moczchubaridze
kirion/sadzagelaszwili(katolikos dawid-kldiaszwili tengiz-kitowani
dawid-kipiani aleksander-kipiani g.kiknadze leo-kiaczeli/szengelaja
wachtang-karseladze spiridon-kedia z.keczkoweli jese-keczakmadze
narodowi-bolszewicy aleksander-koniaszwili dyrektoriat-ufimski
sergo-kawtaradze kawkazskij-raboczij rewkom-gruzji lado-kecchoweli
sandro-kawsadze karl-kautsky w.kaszkaszwili laurenti-kartweliszwili
leo-karaselidze grigol-karanadze iwane-kazbek nikoloz-kekelidze
i.kargareteli a.karaszwili giorgi-karakaszwili/gia gija-kanczeli
m.kantaria czerwony sztandar na gmachu reichstagu michaił-kalinin
lew-karachan lewan-karachanian jakub-kalecki wissarion-lominadze
anna-kalandadze karlo-kaladze polikarp-kakabadze dawid-kakabadze
akaki-kakabadze iraldi-kadagiszwili d.kachidze micha-kachiani
angia-kachiani dagny-juell-przybyszewska/samobójstwo w tbilisi
nikołaj-judenicz otari-joselani/ioselani dżaba-joselani mchedrioni
joselani richard-jordan nikołaj-jeżow awel-jenukidze boris-jelcyn
pawieł-jefimow jazon/azo paolo-jaszwili nikoloz-jaszwili n.jaszwili
igor-iwanow micha-iszchueli irakli(kachetia nana-ioselani a.inauri
sergo-inaszwili nodari-imnadze(adżaria konrad-imnadze ilia-prawy
aleksander-imeretyński/książę-bagration ilia(mccheta katolikos
abram-hurwicz anatolij-haecker micha-gwisziani roman-gwelesiani
giorgi-gwazdawa r.gwasalia gwencadze bogdan-gurdziecki/gurdziego
dawid-guramiszwili giwi-gumbaridze lado-gudiaszwili wlado-grigolia
pawieł-graczow jan-gostkowski iwane-gomarteli pantelejmon-giorgadze
wachtang-goguadze lewan-gogoberidze sergo-goglidze roman-gocyridze


Lindsey Wixson by Paul Graham


Link 03.03.2010 :: 13:46 Komentuj (3)


aleksander-godzjaszwili glonti giorgi-wspaniały czola-gomarteli
mamuka-giorgadze/iwane igor-giorgadze nodari-georgadze gawriłow
nino-gegeczkori/żona-berii eugeni-gegeczkori m.gagua maria-filina
aleksi-gegeczkori/sasza zwiad-gamsachurdia konstantin-gamsachurdia
kartlos-garibazwili nona-gaprindaszwili znaur-gasijenow cchinwali
grigol-gabaszwili a.gabaszwili tytus-filipowicz koba-gelaszwili
iridion-ewdoszwili/chositaszwili m.eristawi giorgi-eristawi
anastasia-eristawi-chosztari szalwa-eliawa georgi-eliawa/gogi
waliko-dżugeli arczil-dżordżadze ż.dżinoria sylwestri-dżibladze
micha-dżawachiszwili/adamaszwili jason-dżawachiszwili siko-dolidze
iwane-dżawachiszwili giwi-dżawachiszwili ucza-dżaparidze
arczil-dżaparidze wachtang-dżabiradze eugeni-dżabacari w.dumbadze
wasili-dumbadze nodari-dumbadze niargi(czasopismo nino-dumbadze
dżochar-dudajew eric-drummond keti-dolidze ruch białych chust
m.doidżaszwili solomon-dodaszwili stanisław-dobrzański g.czubabria
wiktor-dmochowski seid-dewdariani anton-denikin władimir-dekanozow
dawid-odnowiciel/budowniczy szalwa-dadiani konstantin-czernienko
kaichosro-czolokaszwili/kakuca n.czirakadze wiktor-czernomyrdin
g.czikowani giergij-cziczerin maja-cziburdanidze nikander-czibisow
l.a.czibirow otari-czerkezia nodari-czitanawa aleksander-czikwadze
noe-czikwadze mikael-cziaureli simon-czikowani kachaber-czikowani
waarlam-czerkesiszwili zurab-czawczawadze rewaz-czcheidze/rezo
akaki-czchenkeli zurab-czcheidze sejm-zakaukaski ilia-czawczawadze
aleksander-czcheidze tamriko-czcheidze nikoloz-czcheidze/karlo


Eugenia Silva by Gonzalo Machado


Link 04.03.2010 :: 14:48 Komentuj (4)

set designer Ali Larrey

garsewane-czawczawadze aleksander-czawczawadze/gruziński anakreont
giorgi-czanturia/gia koba-czakadze aleksander-cymakuridze codelawa
warlaam-culukidze nodari-culeiskiri sulchan-cincadze kote-cincadze
cinamdzgwarow leon-chwistek rusłan-chasbułatow kandida-charkwiani
tansu-ciler r.chuncaria aleksander-chatisow aleksander-bułygin
gedeon-chundadze/lado kachi-chuciszwili b.chotiwari noe-chomeriki
alfred-chłapowski chimszyjew/goga-chimsiaszwili dymitr-charyton
eugeni-charadze dilar-chabulani zurab-cereteli szota-cereteli
micha-cereteli irakli-cereteli grigol-cereteli giorgi-cereteli
draceba sasoplo-gazeti krebuli akaki-cereteli micha-cchakaja
cate(lazyka ławrientij-canawa/laurenti-dżanżawa korneli-bziawa
siemion-budionny nikołaj-bucharin leon-bobicki wiktor-białobrzeski
otto-brautigam jerzy-borejsza piotr-borawski władysław de bondy
jan-stanisław-berson/otmar iwane-beritaszwili toti-beriszwili
m.chwitia merab-berdzeniszwili akaki-belaszwili michaił-barsukow
dawid-bebutow szamil-basajew eugeni-bedia nikoloz-barataszwili
f.barber józef-baranowski bohdan-baranowski meliton-balancziwadze
jurij-andropow zachari-bakradze waleri-bakradze dmitri-bakradze
abbas kuli/guli aga bakichanow/kudsi gudsi amirani/prometeusz
akaki-bakradze piotr-bagration władysław-bagranowski t.babluani
w.azaraszwili wasa-atabegiszwili akaki-asatiani jerzy-aroniszydze
elewter-andronikaszwili władisław-ardżinba dmitri-arakiszwili
szio-aragwispireli/dedabriszwili aleksjej-antonow guli-antelawa
artemi-aroniszydze m.baramia antonin(metropolita andrzej-ananicz


Iselin Steiro by Mario Sorrenti


Link 05.03.2010 :: 12:48 Komentuj (2)

stylist Marie-Amelie Sauve

aleksander-andronikaszwili/kote czabua-amiredżibi iwane-bagrationi
helena-amiradżibi-stawińska ambrosij heidar-alijew/ali-rza-ogły
alichanow-awarski michaił-aleksiejew organizacja-aleksiejewska
nana-aleksandrija ajetes(kolchida lado-aganiszwili p.aganiaszwili
muhammad-aga(chan waleri-adwadze waża-adamia jelena-achwlediani
mirza-fatali-achundow aleksander-abaszeli chaczatur-abowian
giwi-abesadze konstantin-abchazi kita-abaszydze irakli-abaszydze
grigol-abaszydze aslan-abaszydze tengiz-abuladze
szchara kazbek mtkwari/kura alazani/ałazani lominadze/łominadze
sakartwelo/sakartweło kraj kartwelów grigol/grigoł swanetia racza
megrelia imeretia guria adżaria meschetia dżawachetia mtiuletia
chewi kartlia pszawetia chewsuretia tuszetia kachetia meskhi gori
kaskhi tubali karthu gordżi gurdży gur'zy potęga layzki layzka
tatroba chrześcijanin walczący z islamem komisja uczonych mężów
mokcewaj-karthlisaj nawrócenie kartlii czekanka(płaskorzeźba
akadenia gelatska ikaltojska gremska mtawari mały król sektanci
iweria/goniec gruziński zestafoni turcy-meschetyńscy kutaisi
namiestnictwo-kaukaskie tbilisi/paryż wschodu musza/robotnik bzyb
brdzola/walka schiwi/pochodnia telawi czanturia kobuleti ozurgeti
mesame-dasi trzecia grupa pirweli-dasi pierwsza grupa poti(port
meore-dasi druga grupa bordżomi gubernia-tyfliska kutaiska czakwi
gor-bereżouli salibuari chizan cziatura gała/suma dzierżawna choni
nasakirali santredia signachi achal-senaki kwirila lazystan bitlis
przełęcz-suramska mchedruli pismo świeckie chucuri pismo kościelne
święto-allawerdskie goeben(krążownik bayburtu erincan e.burdżałowIselin Steiro by David Sims


Link 06.03.2010 :: 11:50 Komentuj (2)


szewardeni sahalho-swame kawbiuro tyflisskij-listok rewkom akstafa
komunisti(gazeta nowy-afon pilenkow gudauta rioni bezbożnik-gruzji
republika górskiej armenii oczamczira zakkrajkom zangezur cziatura
daumokideblobis-komiteti komitet niepodległości manglis sielsowiet
więzienie wewnętrzne czeka folkestone gorsowiet senaki oczamczuri
górale północnego kaukazu zaria-wostoka połpred abasza gławelektro
zugdidi związek wojujących bezbożników derbent borczalino ozurgeti
zemo-awczalska-ges senak chaszuri hydroelektrownia-onska subbotnik
cchaltubo achali-afoni dżawa achtala bach artel królestwo pracy
cziaturski trust manganowy zagłębie-tkwibulskie kombied wiliscyche
kolchidskij-czaj czaj-gruzja b.szapakidze marabdygoelro cachaltubo
teoria-nastawień giwi-szaduri rabfak nadreprezentacja inteligencji
rosyjskie stowarzyszenie pisarzy proletariackich rapp gwadi-bigwa
katastrofa samolotu 1925/salomon-mogilewski agara aniegdotczik
achalciche achalkalaki lesepromysł istriebitielnyje-bataliony
kościół-metechi beria/pan-czkimi mój hilfswillige hiwisi karaczaj
legion-kaukaski laków przełęcz-sanczawska taganrog popielniansk
tichorieck stryjsk mchat rustawi humbrin gedi-onsk megrelizacja
zakcwietmietrazwiedka tkibuli zbiorowe dowody osobiste tkwarczeli
pieriedyszka spisek-megrelski beria/gruzin nr 2 s.f.kuzmiczew
n.i.etingon boris-ludwigow sazykin pawieł-sudopłatow l.f.rajchman


Natasha Poly by Alex Cayley


Link 07.03.2010 :: 11:29 Komentuj (2)

styling by Mika Mizutani

beriowszczyzna dognat i pieriegnat bostan-kalaki chramska chrami
łysenkowszczyzna eriscakali agromiasta kanał-alazański tiripoński
sawmaszwelski bakuriani rkacyteli saperawi colikauri mcwane cycke
aleksandrouli marlari gurdżaani cynandali zestaponi samtrust asu
pak(bułgaria asu-rtwel służba-słońcu putiowka sairme zware inguri
ucera szowi dżawi abastumani gagry kobuleti picunda speleoterapia
mindia muchrańska-ballada chachmatia data-tutaszchia saundze rica
literaturuli-sakartwelo sztuki-asemantyczne macurawe dżma torgwaj
szkice-darjalskie dżwari sweti-cchoweli samtawro cromi leloburti
czidaoba/zapasy parikaoba/szermierka mamati samizdat gorbi i szewi
praguł/nieusprawiedliwiona absencja żółty-dom czieriomucha(gaz
związek-helsiński bagrationi(dynastia d.slider mchedrioni jeźdźcy
karta-91 dagomys górski-karabach mszowiba pokój abulfaz-elczibej
suret-husejnow/panah panaha samtredia waziani dżichaskari mamuli
lari(waluta sakartwelos-republika swobodnaja-gruzja sakinform
sakartwelo gruzinform kawkazioni yprinda tanadgoma zakatalach
marchlewszczyzna dzierżyńszczyzna chizabawra priwislanskij-kraj
sklepy-kaukaskie sakartwelos-polonetis-klubi hospitant na-rubieży
wyższa szkoła intendentury archimandryta patrologia smersz*
międzynarodowy pluton nr 535/słowacki referat map strategicznychLara Lethbridge and Sally Gordon by Daniel Archer


Link 08.03.2010 :: 14:26 Komentuj (1)

styled by Stephanie Walker
assisted by Phillip Papadis

ksenofon-zolotas xenophon andonios-kiriazis tudor-vladimirescu
panajotis-zografos panayiotis-zographos christaki-efendi-zografos
michail-zikos mikhail napoleon-zerwas zervas teodoros-wrizakis
nikos-zachariadis zakhariadis theodoros-vryzakis nikolaos-zorbas
sofoklis-wenizelos sophocles-venizelos elefterios-wenizelos
ewangielos-wenizelos evangelos-venizelos eleftherios-venizelos
aris-weluchiotis ares-veloukhiotis atanasios-klaras todor-żiwkow
rigas-welestinlis fereos velestinlis dimitris-tsowolas tsovolas
charles-tuckerman emanuil-tsuderos emmanouil-tsouderos dawid-sion
jeorjos-tsolakoglu georgios-tsolakoglou markos-wafiadis vafiadis
jeorjos-tsondos georgios-tsontos kapitan-wardas despotesi-morei
akis-tsochadzopulos tsokhatzopoulos iljas-tsirimokos ilias
konstandinos-tsatsos konstantinos panajis-tsaldaris panayis
janis-tsaruchis yannis-tsarouchis konstandinos-tsaldaris dino
atanasios-tsaldaris athanasios efstratios-elefteriadis teriade
atanasios-tsakalof athanasios-tsakaloff friedrich-thiersch
spiridon-trikupis spyridon-trikoupis jeorjos-tertsetis georgios
charilaos-trikupis kharilaos-trikoupis dominikos-teotokopulos
domenikos-theotokopoulos michail-sutsos mikhail-soutsos
jeorjos-teotokas georgios mikis-teodorakis theodorakis
aleksandros-swolos alexandros-svolos jeorjos-teotokis georgios
aristides-sterjadis aristeides-stergiadis george-stephanopoulos
stefanos-srefanopulos stephanos-stephanopoulos leicester-stanhope
kostis-stefanopulos stephanopoulos nikitas-stamatelopulos“Saints or assassins"


Link 09.03.2010 :: 13:41 Komentuj (5)

J.W. Anderson Womenswear by Sharif Hamza

nikitaras-stamatelopoulos nikolaos-spedziotis spetziotis
dimitrios-spedziotis spetziotis temistoklis-sofulis serafim-tikas
themistoklis-sophoulis nikolaos-skufas skouphas kostas-simitis
dionisios-skilosofos dionysios-skylosophos petros-protopapadakis
jeorjos-sinas georgios jeorjos-siandos georgios-siantos
jeorjos-seferis georgios helena-schilizzi dimitrios-psaros
christos-sardzetakis sartzetakis stefanos-sarafis stephanos
andonis-samaras antonis christos-rozakis khristos nikos-sampson
emanuil-roidis emmanouil jeorjos-ralis georgios-rallis
aleksandros-rizos-rangawis alexandros-rizos-rangavis simon-sinas
dimitrios-ralis rallis gawrił-popow nikolaos-plastiras damaskinos
księżna de plaisance stilianos-patakos stylianos-pattakos
karolos-papulias papoulias stelios-papatemelis papathemelis
konstandinos-paparigopulos konstantinos-paparrigopoulos
aleksandra-papariga margaret-papandreu papandreou karl-nesselrode
wula-papajoanu voula-papaioannou aleksansdros-papagos alexandros
jeorjos-papadopulos georgios-papadopoulos lukas-notaras loukas
aleksandros-papadiamandis alexandros-papadiamantis turgut-ozal
melponeni-papacheliu melpomene-papaheliou/tijela henry-palmerston
teodoros-pangalos theodoros grigorios-paliuritis paliouritis
aleksandros-otoneos alexandros-othonaios melina-merkuri mercouri
alberto-abram-nahmiasz kostaki-pasza-musuros mousouros h.martens
nikolaos-muskondis nicholas-mouskondis zofia-mineyko gamal-naser


Morgane Dubled by Sylvie Malfray


Link 10.03.2010 :: 12:46 Komentuj (3)


konstandinos-muruzis konstantinos-mourouzis zygmunt-mineyko
muchtar-pasza moukhtar-pasha konstandinos-mitsotakis konstantinos
joanis-metaksas joannis-metaxas adnan-menderes jeorjos-mawros
georgios-mavros petros-mawromichalis petrobej-mavromikhalis
konstandinos-mawromichalis konstantinos-mavromikhalis ana-marsela
kiriakulis-mawromichalis kyriakoulis-mavromikhalis anna-marcellas
jeorjos-mawromichalis georgios-mavromikhalis metropolita-miry
konstandinos-maniadakis konstantinos joanis-kapodistrias ioannis
joanis-makrijanis yannis-makriyannis kostas-kodzias hans-hanke
michail-christodulos-muskos/makarios bernhard-keun dmitri-kessel
edmund-lyons christos-limberis khristos-lymberis dimitra-liani
grigorios-lambrakis kostas-kuwaras costas-couvaras fazil-kutchuk
agamemnon-kutsojorgas kutsogiorgas adamandios-korais adamantios
panajis-kutalianos panagis-koutalianos george-koskotas
pawlos-kunduriotis pavlos-koundouriotis spiros-markezinis spyros
aleksandros-kumunduros alexansdros-koumoundouros nikolaos-martis
emanuil-ksantos emmanouil-xanthos fotis-kondoglu photis-kontoglou
aleksandros-korizis alexandros-koryzis panos-koronajos koronaios
manolis-mandakas jeorjos-kondilis georgios-kondylis l.kollnberger
teodoros-kolokotronis theodoros joanis-koletis ioannis-kolettis
petros-kokalis kokkalis christian-hansen mahmud-pasza-dramali
glafkos-kleridis glafcos-clerides stamatis-kleantis kleanthis


Tamara Jade by Henrik Purienne


Link 11.03.2010 :: 13:01 Komentuj (2)

styled by Chloe Cassidy

konstandinos-kawafis jermanos-karawangielis germanos-karavangelis
pasza-aleksandros-karateodoris pasha-alexandros-karatheodoris
kostas-karamanlis konstandinos-karamanlis konstantinos bob-hawke
anastasios-karakiulafis karakioulaphis dimitrios-gunaris gounaris
michał-kantakuzen/szajtanoglu nikolaos-makarezos teofilos-hansen
panajotis-kanelopulos panayiotis-kanellopoulos ustas-jordanoglu
lisandros-kaftandzoglu lysandros-kaftantzoglou oustas-iordanoglou
dimitrios-joanidis ioannidis metropolita-kozani prozerpina-manari
joanis-jenadios ioannis-gennadius ibrahim-pasza richard-holbrooke
aleksandros-ipsilandis alexandros-ypsilantis peter von hess
bernhard-hess dimitrios-kalerjis kallergis sondenburg-glucksburg
jeorjos-gunaropulos georgios-gounaropoulos francois-pierre-guizot
jeorjos-griwas georgios-grivas edward-grey fedon-gizikis phaidon
charilaos-florakis kharilaos militiadis-ewert militiades-evert
tomas-flanginis thomas-phlanginis kostas-gawriilidis gavriilidis
stefanos-ewjenidis stephanos-evgenidis jakob-philipp-fallmerayer
james van fleet michael-dukakis angielos-ewert angelos-evert
dzanis-dzanetakis tzannis-tzannetakis jerzy-scholarios/genadiusz
anthony-eden jeorjos-drosios georgios don-pacifico bulent-ecevit
dionizy iv muzułmanin sulejman-demirel penelopi-delta-benaki
konstandinos-demerdzis konstantinos-demertzis alphonse-daumier
edward-codrington richard-church khoremis koremisów choremisów
christodulos-paraskewaides khristodulos teodoros-delijanis
fotakos-chrisandopulos photakos-khrysandopoulos thomas-davies


Josefin by Viki Forshee


Link 12.03.2010 :: 13:20 Komentuj (0)


adamandios-korais adamantios stamatis-chadzibis khatzibeis
janis-charalambopulos yannis-haralambopoulos theodoros-deliyannis
teofilos-chadzimichail theophilos-khatzimikhail jeremy-bentham
jeorjos-chadzianestis georgios-hatzianestis robert-castlereagh
george-canning george-byron thomas-bruce lord-elgin ismail-cem
benjamin z lesbos emanuil-benakis emmanouil andonis-benakis weria
aleksandra-benaki ewripidis-bakirdzis evripidis-bakirtzis janitsa
dimitris-awramopulos avramopoulos nikolaos-askutis askoutsis
ewangielos-awerof evangelos-averoff atinagoras athinagoras
kemal-ataturk antimos/patriarcha-jerozolimy manolis-andronikos
angielos-angielopulos angelos-angelopoulos andronik-komnen
amalia/królowa-grecji hortensia-allende ali-pasza z tepedelenu
izaak-algawa cesarstwo-trebizondy spiro-agnew anagostopoulos
acciaiuoli abdulhamid/abdul-przeklęty katarewusa demotyk dimotiki
progonopleksja obsesja przodków turkokracja turkokratija korytsa
rusfeti protekcja mesa koneksje ksenitja emigracja moschopoli
trikala arjirokastra megas-duks wielki admirał pliroma lefkas
despotat-morei milet naród milet-i-rum aromuni/wołosi arumuni
cincarowie miletbaszi głowa miletu ime-romjos jestem rzymianinem
firman nargile neis-efendi msz kleft rozbójnik andimos moskura
didaskalia-patriki raja owczarnia pedomazoma agrafa niezapisane
drzewo mastyksowe pistacia-lentiscus szajtanoglu syn szatana
ajos-jeorjos święty jerzy san-giorgio dei greci armatoli zbrojni
flanginion-frondistirjon collegio-greco palazzo-flangini psarach
ksanton-jenos jasnowłosi chrysoporta złota brama fanar fanarioci
marmaromenos-wasiljas cesarz obrócony w marmur tepedelen/tebelen
kokini-milia czerwona jabłoń kapudan-pasza admirał idra/hydra


Kendra Spears by Knoepfel & Indlekofer


Link 13.03.2010 :: 11:34 Komentuj (3)parikijes wspólnota kupiecka spetsach spetsy klasztor-kiko(cypr
aiju-pawlu święty paweł(atos karamanlides(czcionka ambelakia
etelodulija dobrowolne poddanie się władzy archondika dragasani
dragoman naczelny tłumacz archieolatrija kult starożytności
filiki-eterija stowarzyszenie przyjaciół archieolojija-eliniki
kadżabasza eliniki-nomarchija etnomartiras męczennik narodowy
islambol obfitujący w islam anotati-archi najwyższe władze
stichija tis metafisikis elementy metafizyki sumela(trapezunt
kayseri/cezareja filhelenia alafranga frankijski/europejski
pimin pasterz jerefs kapłan wlamis brat sistimenos polecony
i elefterija i tanatos wolność lub śmierć nawarino mesolongi
drukarski-pułkownik derwenakia trizina trojdzena trojzena wolos
turkofagos zatoka-sarońska kiwernitis/sternik-okrętu prezydent
panelinion zatoka-ambrakijska rumelia/grecja-środkowa sporady
nafplion ksiuty megali-idea heterochtoni seres filortodoksyjny
orea-elas piękna grecja eolu ermu kafenion raki(wódka ayvali
fustanelofori noszący spódniczki tsibuki fajki redingota surdut
kapa peleryna karamanli grecy turkojęzyczni fustanela spódniczka
ustas usta mistrz rzemiosła grewena chionades koma organizacja
neomartiras nowożytni męczennicy samoodradzająca się oligarchia
komatarcha szef organizacji ewzon kompania honorowa komatarchos
neoteristiko-koma partia progresywna etniko-koma partia narodowa
dilesi kopais(jezioro enosis zjednoczenie egzarchat-bułgarski
gudi ethniki etniki-eterija towarzystwo narodowe makiedonomach
mangas cwaniak doner kręcący się kebab *filotimo honor jroGinta Lapina by Solve Sundsbo


Link 15.03.2010 :: 12:50 Komentuj (3)

styled by Cathy Kasterine

zoodochos-pege koimesis sakkos tetramorfos templon talion/skriżal
sticharion rabdos synaksa-bogurodzicy sobor-bogomatieri paramandos
ripidion/wachlarz stogław/sobór stu rozdziałów proskomidia/składiec
toroki klawi polikandelabr panagia oparion pokrow klejmy omoforion
prestoł nieśpiące-oko menaion minieji-czetju mandorla maforion loros
lewkas/biały kyriotissa nieopalimaja-kupina kibotos ikonostas kietor
hymation hodegetria hezychazm hetojmazja hermeneja/podlinnik eulogia
heksameron hagiosoritissa góra nie wyciosana ludzkimi rękoma diskos
galaktotrofusa felonion epitrachelion epitafion epistylion tjabło
eleusa/umilenije dyptych dodekaorton diakonikon deesis-rząd cyborium
znak-chrystologiczny basma chrystogram blacherniotissa blacherny
blachernai asystka/obecna artoforion antimension/zamiast ołtarza
andogion ambona/wstępuję akatyst akathistos acheiropitos chinuch
acheiropoietos nierukotwornyj pariser-hajnt/dziś haszomer-hacair
pa-kin ba-jin coelurosauravus lajozuch lagozuch hallucigenia kakops
artropleura eriops jungina likorin szonizaur szansizuch cynognat
herrerazaur ischigualasto daszanpu celur euhelop otnielia ornitolest
gastonia harpymim polakant tapejara yaverlandia minmi barioryks
deinonych utahraptor suchomim alioram borogovia ingenia rabdodon
strutomim talarur sajchania mororyk monoryk freja-beha/josh-olins
alana-zimmer/jacob-sutton raquel-zimmermann/nick-knight
sasha-pivovarova/tim-walker patricia van der vliet/mario-testino


Lily Donaldson Flying Hair Video by Matthew Donaldson


Link 16.03.2010 :: 12:09 Komentuj (8)


arsakion szkoła dla dziewcząt partenogogijon ilisja pałac usak
zapion pawilon wystawowy koma-filelefteron kf partia liberalna
lesbos/mitilini dodeagacz/aleksandrupolis walendza pilion(góry
i kat'imas anatoli nasz wschód eleni-zarifi płowdiw/filipopolis
zafiropulos i zarifis(bank laiki-grawura elason kozani aydin
megali tu jenus scholi wielka szkoła narodowa rupel(macedonia
aja-sofija(saloniki etnikos-dichasmos schizma narodowa bandirma
łazarzowa-izba etniki-amina obrona narodowa uss-simpson ayvalik
awerofa stadion sakarya(rzeka gavur-izmir niewierny izmir
imwros(wyspa tenedos(wyspa sferidia kulka do głosowania korytsa
jaurtowaptismeni chrzczeni jogurtem paleoeladites staro-grecy
chamenes-patrides utracone ojczyzny inżynieria-wyborcza konitsa
komunistiko koma elados kke raprochement pojednanie aja-marina
laiko-koma lk partia ludowa ksenitja życie na obczyźnie warkiza
trzecia cywilizacja ateńska protos-agrotis pierwszy rolnik
protos-ergatis pierwszy robotnik aji-saranda aliakmon(rzeka
etniki organosi neoleas eon narodowa organizacja młodzieżowa
panaja matka boska tinos(wyspa ikona ochi/nie święto narodowe
etniko apelefterotiko metopo eam narodowy front wyzwolenia
etnikos laikos apelefterotikos stratos elas narodowa ludowa
armia wyzwoleńcza etniki alilengii ea solidarność narodowa
enaja paneladiki organosi neon epon zjednoczona ogólnogrecka
organizacja młodzieży to-agrotikon andartises partyzantki


Mariacarla Boscono by Terry Richardson


Link 17.03.2010 :: 11:46 Komentuj (0)


oka(chleb etnikos dimokratikos elinikos sindesmos edes narodowa
republikańska liga grecka tijela burza gorgopotamos korischades
malka-ha-israel królowa izraela andartes partyzanci eurytania*
politikis epitropis etnikis apelefterosis peea polityczny
komitet wyzwolenia narodowego żydzi-romanioccy wtorek/pechowy
dekemwriana gramos(góry witsi(góry makronisos(więzienna wyspa
dimokratikos stratos elados demokratyczna armia grecji
etniki proodeftiki enosi kiendru epek narodowa postępowa unia
centrum elinikos sinajermos es zgromadzenie greckie kastelorizo
enie dimokratiki aristera eda zjednoczona lewica demokratyczna
etniki organosis kiprion agoniston eoka narodowa organizacja
bojowników cypryjskch taksim podział fait-accompli fakt dokonany
etniki rizospastiki enosi ere radykalna unia narodowa morfu
panaija-weligradiu enosi-kiendru ek unia centrum plan-perykles
aspida tarcza nea-dimokratija nd nowa demokracja sismik(statek
idea święty związek oficerów greckich tati(groby królewskie
komunistiko koma eladas esoteriku kkee komunistyczna partia
grecji wewnętrznej ochi sti junta nie dla junty linia-attyli(cypr
panelinio sosjalistiko kinima psk pasok ogólnogrecki ruch
socjalistyczny pak ogólnogrecki ruch wyzwolenia nefos smog kilkis
metapolitefsi przejście od dyktatury do demokracji era-krawatów
apochundopiisi dejuntyzacja etniki-parataksi obóz narodowy drama
enositu dimokratiku kiendru unia demokratycznego centrum imatia
alaji zmiana lasition ograniczony dostęp do dobrobytu retimnon
17-listopad(terroryści monotoniko system pojedynczego akcentu
ewros(rzeka nea-makri(baza akarnania porozumienie wojnie nieNicola Haffman by Sylvie Malfray


Link 18.03.2010 :: 12:36 Komentuj (3)

styled by Ornelia Jong

macedonia-egejska rendezvous z rzeczywistością fokida ftiotyda
sinospismos tis aristeras kie tis produ sojusz lewicy i postępu
magnisja kawala rodopi albania/północny epir calka(gruzja akali
starokalendarzowcy halki(heybeliada wyspy-książęce słowianofon
wergina/aigai szesnastoramienna-gwiazda naród bez braci akala
fyrom former yugoslav republic of macedonia dora-bakojani pirgi
politikos-kosmos imia/kardak kalimnos dyplomacja-sejsmiczna
altiyedi eylul olayri(wypadki z 6/7 września beyoglu/pera pnyks
septemwriana(wypadki wrześniowe gawdos(wyspa s-300(rakieta
istiklal-caddesi grand rue de pera bank-joński gecitkale(baza
frondistirja korepetycje etnika-zitimata problemy narodowe
światowa rada hellenów hellenizm-zagraniczny annus-mirabilis
pomacy(słowiańskojęzyczni muzułmanie alicja-battenberg a.tasos
d.megalidis waso-katraki rizospastis(gazeta andreas-miaulis
kostas-kitsikis miltiadis-jamagas k.wolanakis nikiforos-litras
andonis-kriezis psara(wyspa antoine-roux nikolaos-kunelakis
dimarchion pierre-bonirote stamatios-kleandis edward-schaubert
laskarina-bubulina n.kandunis dikopulos tanasis-pagonis liwadia
louis-dupre demetrios-mawromichalis joanis-logotetis pulkidis
archandiko dwór siatistie(macedonia karajanopulos witsitsa wati
watopedi(klasztor u.paes meczet w partenonie 1690Liya Kebede by Mert Alas and Marcus Pigott


Link 19.03.2010 :: 14:15 Komentuj (2)

styled by Edward Enninful

alexandru-zub grigorij-jewsiejewicz-zinowjew/radomylski tudor-vianu
andriej aleksandrowicz żdanow stefan-zeletin/motas gheorghe-zarnea
george mihail zamfirescu karoly-antal-toth aleksander-ypsilanti
zygmunt zaleski lubicz alexandru-xenopol iulian-vlad/securitate
andriej januarjewicz wyszynski jerzy-wojciechowski helmuth-wohlthat
stanisław-wędkiewicz maximiliam von weichs julius von waldthausen
alexandru-vulpe stefan-voitec tudor-vladimirescu john-whitehead
gelu voican volculescu nicolae-vogoride/kajmakan alexandru-vissarion
vineri-herasca(święto i.vinea/contipuranul i.vulcan/familia ion-vianu
ilie-verdet artur-vatoianu constantin-vasiliu-rascanu radu-vasile
paul-vasici alexandru-vaida-voievod nicolae-vacaroiu elena-vacarescu
ernest-urdareanu clark-charles-upson fiodor-iwanowicz-tołbuchin
istvan-ugron ion-tirac dumitru-tepeneag tristan-tzara august-zaleski
nicolae-turnescu dorin-tudoran/ruch-gomy ante-trumbic virgil-trofin
bogdan-treter laszlo-tokes leopold-unger/brukselczyk nicolae-turnescu
alexandru-todea nicolae-titulescu istvan-tisza viorel-tilea/tillea
razvan-theodorescu teofan teodor-pompiliu toader-arapasu/teoctist
pal-teleki gheorghe-tatarescu andre-tardieu gabor-miklos-tamas buftea
wiesław-śladkowski alexandru-barbu-stirbey barbu-stirbei mihai-sora
barbu-stefanescu-delavrancea stefan-stefanescu gheorghe-sincai
m.serban andrei-saguna alexandru-safran grzegorz-szymonowicz
geza-szocs sandor-szepesi carmen-sylva/elżbieta de wied mihai-sturdza
iwan-z.susajkow ioan-sturdza dimitrie-sturdza alexandru-sturdza
teodor-stolojan vasile-stoica chivu-stoica constantin-stere ioan-robu


Aminata Niaria, Sessilee Lopez, Lyndsey Scott or Adama Diallo


Link 20.03.2010 :: 14:17 Komentuj (0)

photo by Alexandra Catiere
Styled by Jenke Ahmed Tailly

art director Shala Monroque

ilie-steflea edmund-stefański/aleksander-danielukow sergiu-stefanski
stefan cel mare/stefan-wielki cornel-stavru dumitru-staniloaie
victor atanasie stanculescu nichita-stanescu teodor-stanca ion-scurtu
nicolae-spiroiu ion-slavici/junimea ziua/dzień maya-simionescu
eugen-simion horia-sima henryk-sienkiewicz/litwos sebastian-serbescu
bruno-seletzki horian-scutaru-ungureanu eugen knight von schobert
andreas-schmidt siergiej-sazonow maurice-sarrail eustachy-sapieha
constantin-sanatescu nicolae-samsonovici charles-saint-aulaire galati
mihail-sadoveanu florin-russu constantin-rosetti gerd von rundstedt
liviu-rusu tadeusz-rozwadowski eugen-rozvan grigore-ion-raceanu
moses-rosen mihai-romniceanu valter-roman petru-roman alexandru-roman
theodor-rogalski elisabeta-rizera imre-rethy liviu-rebreanu ion-ratiu
leonte-rautu/lew-oigenstein iosif-ranghet alfred-nicolas-rambaud
mihai-ralea/viata-romaneasca chrystian-rakowski/racovski edgar-quinet
constantin-radulescu-motru tadeusz-radzik nicolae-radescu ion-puiu
lothar-radaceanu roger-adam-raczyński protosinghel stefan-lydwig-roth
dumitru-prunariu marek-prokop gavrilo-princip ilia-prigogine dan-pita
marin-preda ciprian-porumbescu constantin-popovici aureli-popovici
iosif-toma-popescu carmen-popescu radu-popa valer-pop alba-iulia
stefan-pop/s.ciceo/s.cicio-pop gheorghe-pop gheorghe-pop de basesti


Hannah Holman by Serge Leblon


Link 22.03.2010 :: 13:23 Komentuj (1)

Styled by Karen Langley

ioan-ploscaru andrei-plesu gheorghe-platon iacob-pistiner z.petrescu
tadeusz-piskor constantin-pirvulescu dionize-pippidi lucian-pintile
i.gheorghe-pillat c.piki-vaslui vasile-petriceicu-hasdeu ana-pauker
stanisława-petrescu-dambovita mircea-petrescu-dambovita dan-petrescu
nicolae-petrescu-comnen gheorghe-petrescu elena-petrescu/ceausescu
constantin-titel-petrescu constantin-petrescu cezar-petrescu
sandor-peter claude-denson-pepper friedrich-paulus jan-patocka
paul marie cesar gerald pau lucretiu-patrascanu vasile-patilinet
ion-patan iwan-fiodorowicz-paskiewicz constantin-parvulescu c.motas
vasile-parvan constantin-parhon vasile-paraschiv serban-papacostea
constantin-pantazi gheorghe-pan george-emil-palade ion-pacepa
victor-orban gheorghe-oprescu gheorghe-oprea cornel-onescu ion-mota
david-ohanesiani ion-gavrila-ogoreanu constantin-noica/paltinis
ion-nistor paul-niculescu-mizil alexandru-nicolski/boris-grunberg
karoly-nemeth petru-p.negulescu ion-negoitescu ilie-nastase/nasty
adrian-nastase imre-nagy ioan-nadejde caius-mutiu marian-munteanu
maurice de murville couve camil-mureseanu i.moscovici vasile-mortuna
paul-montel theodor-mommsen wiaczesław-mołotow/skriabin ioan-mirescu
alexandru-moghorios alexandru-mocioni george-mironescu cristea-miron
mircea-stary ion-minzatu zygmunt-miłkowski/teodor tomasz jeż i.mate
constantin-mille nicolae-militaru vasile-milea edgar-mavrocordato
gabor-miklos theodor-mihali ion-mihalache nifon-mihaite samuel-micu


Tao Okamoto by Camilla Akrans


Link 23.03.2010 :: 14:01 Komentuj (1)

styled by Anne Christensen

gheorghe-mihail bernard-michel institut-pierre-renouvin c.d.mavrodin
michał-waleczny alexa-mezincescu antoine-mercie yehudi-menuhin
golda-meir/goldie mabowicz meyerson dumitru-mazilu anastas-mikojan
ion gheorghe maurer gheorghe-marzescu tomas-garrigue-masaryk
emmanuel de martonne george-catlett-marshall adalbert-markowski
marina-justynian alexandru-marghiloman stefan-majewski ilie-macelar
justin-marchis ion-manzatu erich von manstein/lewinski iuliu-maniu
mihail-manoilescu manea-manescu corneliu-manescu rodion-malinowski
giergij-malenkow stanisław-łukasik magda-elena-lupescu
titu-maiorescu virgil-magureanu ion-magheru virgil-madgearu
august von mackensen nicolae-malaxa/karliści gheorghe-mardarescu
alexandru-lupescu vasile-lucaciu iwan-s.koniew eugen-lovinescu
maksim-litwinow/wallach gabriel-liiceanu jean-marie-lehn anton-kurz
jules-laroche ioanna-lambrino/zizi mircea de hohenzollern bela-kun
r.von kulmann karl-kramar stefan-kostyal andrzej-koryn luca-vasile
arthur alfred konradi pavel-kohout horst-kohler mihail-kogalniceanu
remus-koffler józefina de beauharnais paweł-kisielow karoly-kiraly
manfred von killinger kurt-georg-kiesinger frank-billings-kellog
aleksandr-fiodorowicz-kiereński wilhelm-keitel mihali-karolyi
ewald von kleist siergiej-kaftaradze janos-kadar leontin-juhas
serafin-joanta bogoljub-jevtici geza-jeszenszky constantin-istrati
marin-jianu oscar-jaszo/oszkar-jaszi alexandru-jar panait-istrati
mugur-isarescu samuel-ioszika nicolae-iorga ion-ionita nae-ionescu
ion de la brad ionescu take-ionescu grigore-ionescu casimir-ionescu


Chloe Callahan by Blossom Berkofsky


Link 24.03.2010 :: 16:17 Komentuj (1)

styled by Aya T. Kanai

alexandru-ionescu eugene-ionesco kazimiera-iłłakowiczówna hurmuzaki
ion-iliescu garabet-ibraileanu constantin-iancu iosif-iacobici
iuliu-hossu miklos-horthy witalij-hołostenko nicolae-haralambie
paul von beneckendorff hindenburg william-hewlett emil-hatieganu
william averell harriman vladimir-c.hegel/włodzimierz jiri-hajek
pantelimon-halippa cuvint-moldovenesc ilie-haiduc iosef-gutman
iancu-gutman stefan-guse waldemar-gust petru-groza karoly-grosz
nicolae ion grigorescu gheorghe-grigorovici eremia-grigorescu
marasesti edward-grey stanisław-grabski olgierd-górka artur-gorgey
vilagos maksim-gorki/aleksiej-m.pieszkow arpad-goncz paul-goma
stefan-golescu nicolae-golescu vasile-goldis octavian-goga gerock*
olgierd-glixelli dinu-giurescu ion-gigurtu grigore-ghica/gheorghe
gheorghe gheorghiu dej dimitrie-ghica alexandru-ghica ion-ghica
s.gheorghiu leon-gheler mihai-ghelemegeanu alfred-gerstenberg
mihai-gere teohari-georgescu ion-georgescu gheorghe-georgescu
louis felix franchet d'esperey grigore-gafencu wilhelm-filderman
ioan-frimu stefan-foris ferdinand-foch ioan-flueras ioan-e.florescu
inacu-flondor theodor-fischer radu-filipescu nicolae-filipescu/nicu
filip-mountbatten filip-flandryjski francois-fejto gheorghe-funar
janos-fazekas erick von falkenhaym ludwig-erhardt gheorghe-enescu
wilhelm-fabricius/fritz david-fabian mark-ethridge david-esrig
mihai-eminescu/mihail-eminovici elżbieta de wied/carmen-sylva
anthony robert eden mircea-elefterscu jakab-elec victor-eftimiu


Du Juan by Quentin Shih


Link 25.03.2010 :: 15:20 Komentuj (2)

styled by Ling Wu

constantin-dascalescu i.dumitriu ion-duca bazyli-duzinkiewicz
constantin dumitrescu severeanu sorin-dumitrescu alexander-dubcek
nicolae-cretulescu caius-t.dragomir alexandru-draghici d.dragicescu
jean marie domenach stefan-doinas geza-domokos nicolae-dascalu
constantin dobrogeanu gherea nagroda-herdera władimir-diekanozow
constantin dobrescu arges mircea-dinescu n.dimitrescu ernest-denis
constantin-diamandi/diamandy nicolae-dascalescu catherine-durandin
barbu stefanescu delavrancea constantin-cristescu mircea-daneliuc
dumitru-damacianu pierre-daix ottokar von czernin alexandru-c.cuza
alexandru ioan cuza istvan-csaky benedetto-croce gheorghe-crisan
romulus-cristescu gheorghe-cristescu carol-davila mircea-druca
constantin-cretulescu/kretulescu ioan-creanga toader-crasmariu
nichifor-crainic/ion-dobre gheorghe-cotovela paul-constantinescu
george-cosbuc miron-cosma doina-cornea corneliu-coposu vasile-conta
miron-constantinescu emil-constantinescu alexandru-constantinescu
corneliu zelea codreanu/zelinski florin-constantiniu nadia-comaneci
constantin-coanda georges-clemenceau emil-ciurea nicolae-ciuperca
liviu-ciulei daniel-ciubota timotei-cipariu ionel-cana i.calinescu
emile michel cioran veniam-ciobanu stefan-ciobanu lascar-cartagiu
galeazzo di cortelazzo ciano iosif-chisinevski/roitman elena-cernei
paul-calinescu mariana-celac zoe-ceausescu valentin-ceausescu
nicu-ceausescu nicolae-ceausescu elena-ceausescu lascar-catargiu
barbu-catargiu andrea-cassulo elie-cartan petru-carp mihai-chitac


Natasa Vojnovic by Cedric Buchet


Link 26.03.2010 :: 15:03 Komentuj (2)

styled by Alastair McKimm

ion luca carageala nae-caranfil ion-caramitru nicolae-caramfil
gheorghe cantacuzino granicerul irineu-bistriteanul victor-ciorbea
ion-campineanu radu-campeanu sergiu-celac lucian-blaga emil-boba
gheorghe calciu dumitreasa virgil-candea edvard-benes mihai-botez
james francis byrnes aleksiej-a.brusiłow nicolae-brana/mikołaj
hialmar von dem busche hadderhausen silviu-brucan aristide-briand
nikołaj iwanowicz bucharin ernest-bevin dan-berindei mihai-beniuc
nicolae-breban vintila-bratianu ion-i.c.bratianu dumiru-bratianu
ion constantin bratianu constantin-i.c.bratianu nicolae-breban
ioan bratescu voinesti gheorghe-brasoveanu constantin-brancusi
willy-brandt/karl-herbert-frahm rudolf-brandsch armand-calinescu
christo-botew petre-borila alfred-bonfert janos-bolyai ion-bobescu
vasile-bodnarescu emil-bodnaras cornelia-bodea gheorghe-buzdugan
ana-blandiana/otilia-coman emil-biedrzycki alexandru-birladeanu
krzysztof-birkenmajer grigore-bilciurescu józef-bem hans-beller
gheorghe-bibescu gyorgy-bethlen henry-berthelot caius-brediceanu
maria-brezeanu gheorghe-buzatu simion-barnutiu gheorghe-baritiu
gelu-barbu eugen-barbu octav-bancila risorgimento nicolae-balcescu
nicolae-balan theodor-bakonsky constantin-argetoianu aurel-baghiu
gheorghe-avramescu alexandru-averescu max-auschnitt petre-aurelian
clement richard attlee mihail-aslan turtucaia ana-aslan gerovital
gheorghe-arsenescu toma-arnautoiu muscel nucsoara vincentiu-babes
attila ara kovacs tudor-arghezi/ion-theodorescu gheorghe-apostol
albert-apponyi mihail-antonescu ion-antonescu constantin-angelescu
nicolae-andruta ion-agirbiceanu gabriel-andreescu gyula-andrassy
stefan-andrei bartolomeu-anania teodor-aman alfred-alessandrescu
michaił wasiljewicz aleksiejew aleksander-dobry vasile-alecsandri


Nicola Haffmans by Andrew Yee


Link 27.03.2010 :: 11:50 Komentuj (2)

styled by Damian Foxe

bihor fogaras dimbovita aluta corabia silistra jalomica oamenilor
sibiu/sybin munti-apuseni baragan kilia sulina sf.gheorghe dobricz
grinduri/mierzeja somes/samosz crivat(wiatr austru(wiatr buragan
burnaz(step bacau hunedoara vlad-palownik/dracula porolissensis
blaj apulensis malvensis supplex libellus valachorum transilvaniae
targoviste dreptate-fratie prawo braterstwo focsani widina/widynia
soko-nord pasoptistii junimea convorbirii-literare/rozmowy serpil
semanatorul/siewca semanatoristi poporanismul/ludowość draco-volans
partidul-national-taranesc/chłopska viata-romaneasca/życie gherla
grivita/griwica veacul-regatul/stare królestwo regat/królestwo jiu
sibiu/nagyszeben caransebes blaj/balazsfalva lugoj/lugos kriszana
partidul national roman cluj-kolozsvar/klausenburg munca/praca
liga pentru unitatea culturala a tuturor romanilor valenia de munte
psdmr partidul socialist democrat al muncitor din romania cernavoda
contemporanul/współczesność lumea-noua/nowy świat arges telegraful
comisia generale a sindicatelor din romania neamul-romanesc/naród
sindicatul socialist din romania partidul national democrat bałczik
partidul conservator democrat cadrilater/prostokąt ruse/ruszczuk
szumla/szumen romanul/rumun academia-romana timpul *albina/pszczoła
federatiunea-federacja povestiri-opowiadania smirdan octav-bancila
nicolae-grigorescu stefan-luchian dariusz-zadawka brasov/kronstadt
wwer-1200 bloom-box adevarul/prawda dimineata/niedziela maramures
orsova turtucaia/tutrakan targu-mures/marosvasarhely neajlor putna
galati/gałacz legion-siedmiogrodzki okm oberkommando-mackensen ples


Amber Heard by Guy Aroch


Link 29.03.2010 :: 16:07 Komentuj (2)

styled by Ilaria Urbinati

oituz marasesti ramnic marasti sovea buftea barbu-stirbey sighet
preliminaria-pokojowe cotroceni zam-ciucea cincea la-roumanie agige
sfatul-tarii/rada kraju loża wielkiego wschodu/ernest-renan salonta
neuilly crisana tilikum szeklerzy harghita basarabia fascia doftan
partidul poporului/ludowa dealul-spiri jilava totul-pentru-tard
liga apararii national crestine/liga obrony madosz resita kocmań
garda de fier legion żelaznej gwardii rimnic-sarat keleti-ujsag
magyar kisgazdapart partia drobnych właścicieli curierul-israelit
verband der deutschen in rumanien bank-marmorosch poiana-miculi
banca de credit roman banca comerciala romana solonetul-nou sinaia
lupta/walka pokucie baile-herculane modane montone olpakt strejnic
statut de nonbeligeranta stan bez walki conducator/wódz ciudei
podul-iloanei calarasi-ialomita noua-sulita transnistria tighina
malaxa romania-libera targu-jiu prahova kremnica scintea sovrom
front-oraczy sovrompetrol greva-regala/strajk królewski sighet ciuc
partidul municitoresc roman/robotnicza cartea-rusa fagaras baragan
mare adunare nationale/zgromadzenie frontul democratici populare
securitatea securitate gherla gherli trei-scaune scanne puternica
serviciul special de informatii biuro specjalne informacji oderhei
mures-turda soarta bolyai babes(uniwersytet cluj slobozia ilfov
balta-brailea(obóz plan-walewa antyslawizm scornicesti pitesti
ploiesti covasna sfintu-gheorghe/sepsiszentgyorgy a-het/tydzień


Karlie Kloss by Lachlan Bailey


Link 30.03.2010 :: 15:59 Komentuj (2)

styled by Franck Benhamou

miercure-ciuc/csikszereda d.deletant lupeni m.barbulescu slomr
francois-fejto les cahiers de l'est nicolina św.vineri-herasca
vacaresti(klasztor spitalul-brancovenesc mineu otopeni dimeni
odaile program systematyzacji wsi odoreanu mniejszość-szeklerska
paltinis ellenpontok/kontrapunkt rostirea/troska palitinit snagov
actiunea romania democrata/akcja cisnadie dunarea/dunaj vilnius-10
calea-victoriei frontul al salvarii nationale vatra-romaneasca
caracal elore/naprzód grupul pentru dialog social munci/praca
conciliul provizoriu uniunii nationale kelet-nyugat/wschód zachód
asociatia fostilor detenuti politici din romania archimandryta
erdely-naplo/dziennik siedmiogrodzki romania-mare/wielka rumunia
bcr/rumuński bank handlowy mineriada/interwencja-górników aiuda
partidul aliantei civice/sojuszu-obywatelskiego cartel-alfa timis
cec/powszechna kasa oszczędności miron-cosma/węglowy-napoleon
romanici magyar demokratikus szovetsege/związek telegraful-roman
front democrat al salvarii nationale curtea de arges baia-mare
instytut katolicki w bukareszcie serviciul roman de informatie
instytut ekumeniczny bossey/szwajcaria pałac-atroceni cotroceni
zameczek na zadnim groniu relikwie-integralne/cząstkowe tarlisiua
omodlony-grób nasaud luceafarul jutrzenka golanii ulicznicy mediafax
rafuiala nawałnica dracu(tygodnik pascani dumbrava-minunata/cudowna
hanul oberża olanda płótno tineretii młodzież oamenii ludzie ar-press
calea ulica intunecare ciemność atunci wtedy pamantul ziemia orizont


Coco Rocha by Chris Nicholls


Link 31.03.2010 :: 15:32 Komentuj (2)

styled by Elizabeth Cabral

cantece fara tara piosenki bez ziemi papagal piatra kamień antyteatr
cuvinte-potrivite słowa właściwe morometi sensul-iubirii sens miłości
taina tajemnica sertanul szuflada cuvantul słowo nunta wesele zamolxe
domnisoara panna culmile szczyt sfinti święci dorului tęsknota
cartea-amagirilor księga złudzeń cruciada-copiilor dziecięca krucjata
mesterul mistrz spatiul-mioritic lucian-blaga/aforyzmy sburatorul
gindirea myśl viata życie contimpuranul vlastarul sufletul duch
*omul człowiek deplin pełny olteneasca dansuri tańce universul świat
masa-taceri stół milczenia poarta-sarutului brama pocałunku viguie
coloana fara sfirsit niekończąca się kolumna padurea-spanzuratilor
moara cu noroc śmierć ze szczęścia curentul nurt adevarul prawda
scintea iskra viitorul przyszłość dreptatea sprawiedliwość libertatea
am-press valahia(uniwersytet dimitrie-cantemir postbelica interbelica
romulus-cristescu/matematyk istorie evreilor din transilvana dictatul
anuarul institutului de istorie si arheologie rozwój/rozbój razboiul
evreii din romania dosarele a.kartetchi l.esanu m.willaume antynarody
stanisław-zabiełło vaida-voevod irena-stawowy-kawka pamfil-seicaru
analele-stiintifice apollonian-gasket sangaku frederick-soddy
the kiss precise descartes allan-willes colin-mallows


Załóż bloga

Archiwum

2021
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2020
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2019
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2018
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2016
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2015
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2014
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2013
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2010
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2009
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2008
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2007
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2006
grudzień
listopad

Linki

Księga gości

Wyślij wiadomość

powered by Ownlog.com & Fotolog.pl

eXTReMe Tracker