chilka at ownlog '06

muzyka w tłumie


Link 01.09.2010 :: 12:34 Komentuj (4)


muhammad ibn ali ibn abd allah ibn al-abbas
ibrahim ibn muhammad ibn ali ibn abd allah ibn al-abbas/al-imam
abu-futrus(rzeka abu-sira/busira naubacht(astrolog
abd ar-rahman ibn mu'awija ibn hiszam
as-saffah/przelewający-krew bitwa pod nisibis 754
miasta:al-haszimijja ibn-hubajda ar-rusafa dżardżaraja
as-sarata książę-wiernych al-miklas/dojarz młodych wielbłądzic
az-zawra barimma ghiza-tajjib/smaczne-pożywienie al-chuld
kasr-as-salam/zamek-pokoju labina/cegły z niewypalonej gliny
raha-al-bitrik al-mucharram bustan-al-kass al-atiki ar-rafika
abu al-abbas al-fadl ibn sulajman at-tusi dihkan/właściciel-wsi
kutrubbul baduraja nahr-buk kalwaza amida al-atika
abu hanifa an-nu'man ibn sabit, muhammad ibn abd allah
suk-al-bakar abu-ad-dawanik/właściciel-daników danik(moneta
al-baramika/barmakidzi szu'ub/ludy-podbite szu'ubijja
bajt-al-hikma/dom-mądrości mutazila/mutazylizm mihnz/próba(sąd
tus/meszhed zandż al-muchtara karmaci/hamdan-karmat
szyici-sieniowcy(7-imamów hamdanidzi mardin
bujjidzi/buwajhidzi dajlam sziraz bimaristan(szpital
amir-al-umara/książę-książąt/dowódca-dowódców badi/nowy-styl
sułtan(sulta/władza ghuzz(plemie an-nizamijja(madrasa
alamut(góra nizaryci-asasyni zangidzi harran balabakk


demonstracja zadowolonych przeciwko niezadowolonym


Link 02.09.2010 :: 13:06 Komentuj (3)


rusafa futuwwa muślin/mosul kata'i muhtasib(suk y.thoraval
bajt-al-mal/skarbiec dżahilijja muhdasun/moderniści
zuhdijjat/poemat-ascetyczny chamrijjaty/poezja-bachiczna
ghazal-muzakkar ghazal-bi-al-muzakkar/erotyka-męska
ghazal/liryka-miłosna ma'arrat-an-numan makama/posiedzenie
adab/literatura-dydaktyczna ibn-kutajba historia-tabariego
bikulturalny nieprzekładalność isnad/tradent/przekaziciel
harakat-at-tardżama/ruch-tłumaczeniowy translatoryka
niszapur mazhab(szkoła-prawa dżafarycka(dżafar-as-sadik
hanaficka(abu-hanif malikicka(malik-ibn-anas
szafi'icka(asz-szafi'i hanbalicka(ahmad-ibn-hanbal
istihsan/aequitas raj/własne-poglądy halys/kyzył-irmak
ilchan/wielki-chan szahrizurska halim/wali muszrif/opiekun
na'ib/przedstawiciel aszarycka(dogmatyka urtukidzi
al-hasan ibn jusuf ibn mutahhar al-hilli/al-allama-al-hilli
dżala'irydów/dżalajirydów
hasan ibn husajn ibn amma abi sa'id ibn dżala'ir/
hasan-bozorg/wielki fars masud-as-sabzawari daula/dawla
al-idrar/nadanie/tijul tiyul suyurghal
chan-mirdżan(meczet al-madrasa-al-mirdżanijja
ak-kojunłu/biały-baran kara-kojunłu/czarny-baran
nachiczewań(bitwa 1502 czałdyran 1514 tekke(suficka-świątynia
amadijja dżazirat-ibn-umr ardalan


gimnastyka przedobiektywna (przed obiektywem)


Link 03.09.2010 :: 12:35 Komentuj (2)


bejlerbej/bej-bejów/amir-al-umara kapudan-pasza/dowódca-floty
kyzyłbasza/czerwonogłowy(kolor-turbanu kocz-hisar(bitwa
ejalet/wilajet sipahi/kawalerzysta safawijja tekelu(plemie
irbil/jazydzi kanun-name(prawo defter/kataster al-husajnijja
al-ahsa al-hasa nadżd musandam(przylądek układ z amasyi/1555
maskat(bitwa-morska 1554 powstanie-madanów/arabowie-błotni
szahrizor(wilajet-kurdyjski kirkuk sandżak/liwa subaszi
katchuda/kethuda/kahya(sprawy-wewnętrzne chaznadar(skarbnik
defterdar/daftardar(finanse muhtasib/ihtisap-agasi musarrif
maktubi/maktubdżi(pisarz mantran al-kurna bagir-pasza
subaszi/dowódca-policji luristan chanikin ferman/rozkaz
bramy:bab-al-mu'azzam bab-al-muzallam al-bab-al-wastani
bab-al-dżisr al-azamijja zohab/układ z kasr-e-szirin
67 paszów bagdadu mianowanych ze stambułu 1534-1918
39 gubernatorów 1639-1704 dirna mandala band/form of poetry
abd-allah-as-suwajdi szir-hurr/poezja-wolna mameluk/ghulam
muntafik(plemie sulajman-pasza/abu-lajla/ojciec-nocy tihama
sulajman-pasza/al-kabir/wielki/buyuk wahhabici al-dżanub
abu-hanifa/al-imam-al-azam al-hidżaz zu-al-ka'ada(miesiąc
sulajman-mniejszy/as-saghir/kucuk paszałyk sulajmanijja
dżiordżi-manwelanszwili/botszolaszwili mariam orbelani
szammar-al-dżarba al-ahwaz/arabistan erzurum halijja
nizar abd al-latif al-hadisi, abd ar-rahman ar-ruzbahani
madrasat-dawud-pasza al-madrasa-al-adilijja
al-madrasa-al-sulajmanijja al-kaszala(dzielnica bagdadu
madżlis-asz-szura/rada-konsultacyjna al-baki(cmentarz medyna


jesienne wnętrze


Link 04.09.2010 :: 12:16 Komentuj (4)


biskupstwa katolickie w bagdadzie:
patriarchat obrządku chaldejskiego
arcybiskupstwo obrządku łacińskiego
arcybiskupstwo obrządku syryjskiego
arcybiskupstwo obrządku ormiańskiego

literaci:
abd-al-muhsin-al-kazimi szakir-chusbak maruf-ar-rusafi
muhammad-mahdi-al-dżawahiri ahmad-as-safi asz-szabibi
mahmud-ahmad-as-sajjid zu-an-nun-ajjub abd-al-madżid-lutfi
abd-al-hakk-fadil badr-szakir-as-sajjab nazik-al-mala'ika
abd-al-wahhab-al-bajati buland-al-hajdari jusuf-izz-ad-din
abd-al-malik-nuri fu'ad-at-takarli dżamil-sidki-az-zahawi
mahdi-isa-as-sakr dżabra-ibrahim-dżabra abd-al-madżid-szauki
muhammad-rida-szaraf-ad-din sulajman-as-sa'igh jusuf-al-ani
adil-kazim kasim-muhammad jusuf-as-sa'igh jasin-taha-hafiz
hamid-sa'id sami-mahdi abd-ar-rahman-madżid-ar-rubaj'i
abbas-nizar musa-kurajdi ghazi-al-abadi amdżad-taufik
lutfijja-ad-dulajmi

premierzy:
abd-ar-rahman-al-kajlani abd-al-muhsin-as-sadun
dżafar-al-askari jasin-al-haszimi taufik-as-suwajdi
nadżi-as-suwajdi nuri-as-sa'id nadżi-szaukat
raszid-ali-al-kajlani dżamil-al-midfa'i
ali-dżaudat-al-ajjubi hikmat-sulajman taha-al-haszimi(generał
hamdi-al-paczaczi arszad-al-umari salih-dżabr
muhammad-as-sadr muzahim-al-paczaczi mustafa-al-umari
nur-ad-din-mahmud(generał fadil-al-dżamali
abd-al-wahhab-mirdżan ahmad-muchtar-baban

prezydenci:
nadżib-ar-rubaj'i abd-as-salam-arif abd-ar-rahman-arif
ahmad-hasan-al-bakr


odrobina sławy


Link 06.09.2010 :: 13:09 Komentuj (7)


królowie al-hiry:
imru al-kajs 288-328
an-numan al-awar 400-418
al-munzir 418-462
al-munzir ibn ma as-sama 505-554
amr ibn al-munzir ibn hind 554-569
al-munzir ibn al-munzir 569-580
an-numan ibn al-munzir 580-602
ijas ibn kabisa at-ta'i 602-611
azarbeh ibn mahbijan 614-631
al-munzir ibn an-numan 631-633

kalifowie z dynastii abbasydów:
as-saffah 754 al-mansur 774 al-mahdi 785 al-hadi 786
harun-ar-raszid 809 al-amin 813 al-mamun 833
al-mutasim 842 al-wasik 847 al-mutawakkil 861
al-muntasir 862 al-musta'in 866 al-mutazz 869
al-muhtadi 870 al-mutamid 892 al-mutadid 902
al-muktafi 908 al-mujtadir 932 al-kahir 934
ar-radi 940 al-muttaki 944 al-mustakfi 946
al-muti 974 at-ta'i 991 al-kadir 1031
al-ka'im 1075 al-muktadi 1094 al-mustazhir 1118
al-mustarszid 1135 ar-raszid 1136 al-muktafi 1160
al-mustandżid 1170 al-mustadi 1180 an-nasir 1225
az-zahir 1225-1242 al-mustansir 1226-1242 al-mustansim 1258

bujjidzi/buwajhidzi:
mu'izz ad-daula 967 izz ad-daula 977 adud ad-daula 983
samsam ad-daula 987 szaraf ad-daula 989 baha ad-daula 1013
sultan ad-daula 1020 muszarraf ad-daula 1025
dżalal ad-daula 1044 abu-kalidżar 1048 al-malik-ar-rahim 1055hipnotyzowanie rowerzystek


Link 07.09.2010 :: 11:51 Komentuj (4)


wielcy seldżucy:
tughril-beg 1063 alp-arslan 1072 malik-szah/1 1092
mahmud/1 1094 barkijaruk 1104 malik-szah/2 1105
muhammad/1 1118 ahmad-sandżar 1157

seldżukidzi iraccy:
abu al-kasim mahmud 1131 abu-al-fath da'ud 1132
tughril/2 1133 masud 1152 malik-szah/3 1153
muhammad/2 1159 sulajman-szah 1161 arsla-szah 1176
tughril/3 1194

gubernatorzy iraku za ilchanów:
ali-bahadur 1262 ala ad-din ata 1284 bajdu 1294
tudżu 1335 ali-szah 1335

dżala'irydzi:
hasan ibn husajn 1356 uwajs ibn hasan 1374
husajn ibn uwajs 1382 ahmad ibn uwajs 1410
szah-walad 1411 mahmud ibn walad 1415
uwajs ibn walad 1421 muhammad ibn walad 1423
husajn ibn ala ad-daula 1431

gubernatorzy iraku za safawidów:
lala-husajn 1515 kan'azar-sultan 1523
taklu muhammad chan 1543


autobus z miejscami do leżenia


Link 08.09.2010 :: 15:28 Komentuj (4)


sułtanowie kara kojunłu:
kara muhammad ibn bajram 1389 kara-jusuf 1399 + 1407
intermedium-timurydzkie 1399-1405 bir-budak 1420
iskardar 1437 dżajhan-szah 1467
hasan ali ibn iskandar 1467
hasan ali ibn dżajhan-szah 1469

sułtanowie ak kojunłu:
baha ad-din usman 1434
dżalal ad-din ali ibn usman 1444
nur ad-din hamza ibn usman 1444
mu'izz ad-din dżahangir ibn ali 1466
uzun-hasan 1478 (tabriz
dżalil 1479 (mardin + amad jakub 1490
bajstakar mirza ibn jakub 1491
rustam 1496
kauda ahmad ibn ughuli 1497 (kau
alwand 1502 (azerbejdżan
muhammadi-mirza 1502 (bazda
murad 1502 (szirwan

paszowie mamelucy:
sulajman-pasza 1761 ali-pasza 1763 umar-pasza 1780
abd-allah-pasza ? hasan-pasza ? sulajman-pasza/starszy 1802
ali-pasza 1807 sulajman-pasza/młodszy 1810
abd-allah-pasza 1812 sa'id-pasza 1816 dawud-pasza 1831

paszowie osmańscy:
ali-rida 1842 nadżib-pasza 1849 namik-pasza 1852 + 1867
raszid-pasza 1857 umar-pasza 1862 taki ad-din-pasza 1869
midhat-pasza 1872

królowie haszymidzcy:
fajsal/1 1933 ghazi 1939 fajsal/2 1958


zaliczenie z kamery


Link 09.09.2010 :: 14:22 Komentuj (1)


icanas devenyi ch.tripp brill(leyden m.a.tarbush lambton
a.pekrull nijazmatow p.sluglett saggs j.laessoe j.hauziński
sierakowska-dyndo p.scaliger a.poladian iwasiów-pardus
j.assfalg z.m.biniatowa cz.mojsiewicz l.mylroie d.madeyska
a.grgies e.gombar a.r.ghassemlou t.fryzeł dunin-wilczyński
farouk-sluglett g.endress gaudefroy-demombynes

problemy współczesnej kryminalistyki
rocznik muzułmański
rocznik tatarów polskich
nakladelstvi-karolinum
studies on the developing countries
politeja(warszawa
kegan-paul-international
scientia-verlag
przegląd-orientalistyczny
studia-religiologica
studia arabistyczne i islamistyczne
arabica
acta-asiatica-varsoviensia
człowiek i światopogląd
książnica, opres, saww,

matba'at-al-irszad
maktaba an-nahda al-arabijja
afak as-sakafa wa-at-turas
dar at-talia
dar al-kitab al-arabi
wizarat as-sakafa wa-al-ilam
dar al-ma'arif
manszurat wizarat as-sakafa wa-al-ilamzaliczenie z demonstracji


Link 10.09.2010 :: 12:52 Komentuj (4)


kitab talchis al-asar wa-adża'ib al-malik al-kahhar
as-sabit wa-al-mutahawwil
al-itba'ijja fi al-chilafa wa-as-sijasa
harakat at-tardżama fi al-maszrik al-islami fi al-karnajn
as-salis wa-ar-rabi li-al-hidżra
abd al-muhsin as-sadun. dauruhu fi tarich al-irak
as-sijasi al-mu'asir
al-ilakat al-arabijja al-farisijja. dirasa tarichijja
saddam husajn munadilan,mufakkiran wa-insanan
asz-szir al-iraki al-hadis wa-at-tajjarat as-sijasijja
wa-al-idztima ijja
mudżam al-udaba
mantikat al-hukm az-zati: al-masira wa-al-afak
murudż az-zahab/złote łąki/al-masudi
min nihajat hukm dawud basza ila nihajat hukm midhat pasza
lamahat idżtima 'ijja min tarich al-irak al-hadis
lamahat idżtima 'ijja min tarich al-irak al+muąasir-
al+wardi
tarich ar-rusul wa-al-muluk/dzieje proroków i królów/
abu dżafar at-tabari
mausu'at at-tarich al-islami wa-al-hadara al-islamijja
al-kufa fi kutub ar-rahhala
muktatafat min ahadis
al-irak fi at-tarich/irak przez dzieje
al-kamus al-muhit/ocean wszechogarniający


zaliczenie z van gogha


Link 11.09.2010 :: 11:40 Komentuj (5)


kitab talchis al-asar wa-adża'ib al-malik al-kahhar
peregrinatio ad terram sanctam/
johannes-poloner/jan-polak z wrocławia
itineraire de suleimanieh a amadieh/karol-brzozowski
tarich al-arab fi asr al-dżahilijja/abd al-aziz salim
madżma al-amsal/al-majdani
źródła arabskie do dziejów słowiańszczyzny/ibn-fadlan
as-sira an-nabawijja/ibn-hiszam
kitab al-ajn/księga litery ajn/al-farahidi
risala fi al-kadar/traktat o przeznaczeniu/al-basri
kalila i dimna/al-mukaffa
kitab alf lajla wa-lajla/księga tysiąca i jednej nocy
sijaset-name/ksiąga-polityki/nizam-al-mulk
szaraf-name/księga-honoru/bitlisi
nahdż-al-balagha/utarta ścieżka retoryki/asz-szarif-ar-radi
dirasat fi zikrahu al-alfijja
al-hamasa/działalność/abu-tammam
kitab-al-hajawan/księga-zwierząt/al-dżahiz
sirat rasul allah/żywot wysłannika boga/ibn-ishak
kitab al-maghazi/księga wypraw wojennych/al-wakidi
kitab futuh al-buldan/księga podbojów krajów/al-balazuri


byle co


Link 13.09.2010 :: 12:02 Komentuj (5)


kitab at-tabakat al-kubra/wielka księga klas/ibn-sad
tarich baghdad/historia bagdadu/al-chatib al-baghdadi
kitab al-aghani/księga pieśni/abu al-faradż al-isfahani
al-fihrist/katalog/ibn an-nadim
kitab al-mamlik wa-al-masalik/księga królestw i szlaków/
ibn-churdazbiha
al-kitab/księga/ibn-fadlan
al-fachri fi al-adab as-sultanijja wa-ad-duwal al-islamijja/
pochwała czyli o wychowaniu władców i o państwach muzułmańskich/
ibn-at-tiktaka
tarich al-irak bajn al-ihtilalajn/abbas-al-azzawi
unwan al-madżd fi tarich nadżd/symbol sławy czyli dzieje nadżdu/
usman ibn abd allah ibn biszr
dawud basza wa-nihajat al-mamalik fi al-irak/jusuf izz ad-din
al-burhan fi ita'at as-sultan/argumenty za posłuszeństwem władcy/
al-alusi
an-nusra fi achbar al-basra/izz ad-din
siedem filarów mądrości/t.e.lawrence
al-ajjam at-tawila/abd al-amir mu'alla
al-ka'id fi zakirat al-kasida
pieśni gniewu i miłości


byle jak


Link 14.09.2010 :: 12:40 Komentuj (3)


aniza/unajza(plemie szammar(plemie tanzymat/ulepszenia,reformy
jarmazijja yarmaz/ten który na nic nie zważa an-nadżaf
as-sajjid-ibrahim-az-zarafani drugi układ erzurumski/1847
ruch-babicki/bahaizm al-basra-al-mahrusa/al-basra-chroniona
ridwan(ogród bagdad j.reychman tapu/osmańskie prawo rolne 1858
suk-asz-szujuch an-nasirijja ar-ramadi al-kazimijja ta'if
westernizacja as-su'ud dijala nahda/odrodzenie kut-al-amara
as-sajjid-talib/amid-al-irak/dziekan-iraku al-fau(półwysep
umowa-sykes-picot red-zone/b-zone mudżtahid ar-rumajsa
al-ghuraf strefa-neutralna/nadżd asyryjczycy/chrześcijanie
amin-al-dżardżafdżi hankam(wyspa al-habbanijja az-szu'ajba
emirat-sorański emirat-babański harir rawanduz
sorani zachu dahuk mardin nusajbin mir/szajch-kurdyjski
ahmad-babe/baban(fakih rzeź-asyryjczyków(1933 sadabad
asz-szabijja/populizm uruba/ideologia-panarabska
republika-mahabadzka niebieska-książka banijas
federacja-arabska/irak+jordania
zjednoczona republika arabska/egipt+syria
masakra w pałacu az-zuhur(14.7.58
al-dżumhurijja al-irakijja/republika arabska
abd al-karim kasim/az-za'im/przywódca madżlis-as-sijada
fi sabil al-bas/droga ku odrodzeniu/aflak


byle gdzie


Link 15.09.2010 :: 12:37 Komentuj (1)


saurat arbataszar ramadan/rewolucja 14 ramadana
arus as-saurat/panna młoda wszystkich rewolucji
umma arabijja wahida zat ar-risala al-chalida/
jeden naród arabski z wieczną misją
wahda, hurrijja, isztirakijja/jedność wolność socjalizm
saurat sabataszar tammuz/rewolucja 17 lipca
madżlis kijadat as-saura/rada dowództwa rewolucji
mantikat al-hukm az-zati/kurdyjski okręg autonomiczny/
as-sulajmanijja muchabarat/służba-bezpieczeństwa
socjalizm-arabski/socjalizm-muzułmański/naseryzm+basizm
bakir-as-sadr/iracki-chomeini arabia.pl al-audża takrit
wilajat-al-fakih/władza sprawowana przez teologów
obeidat badr/ofensywa-1985 halabdża al-kazima/kuwejt
pierwsza wojna nad zatoką perską/irak+iran chlorobenzyl
peszmerga/pesz-merga/idący na śmierć ar-rumajla
kadisijjat saddam al-madżida/dostojna al-kadisijja saddama
wojna-kuwejcka(2.8.90 pustynna-burza(17.1.91 unscom
iracki-tort/równoleżniki 36 i 32/kurdyjski/sunnicki/szyicki
pustynny-lis(12.98 ropa za żywność(96 szr-hurr/wolna-poezja
bidu sana'i'una, sudu waka'i'una, chudru marabina,
humru mawadina/
biel to nasze dzieła, czerń - nasza historia,
zieleń - nasze łęgi, czerwień - nasze miecze
ard al-furatajn/ziemia tygrysu i eufratu/hymn


byle kto z byle czym


Link 16.09.2010 :: 13:41 Komentuj (4)


al-mirbad/festiwal-poezji
dża'izat saddam li-al-funun/nagroda saddama w dziedzinie sztuki
nasab-al-hurrijja/pomnik-wolności/dżawad-salim
sahat-at-tahrir/plac-wyzwolenia
turkish-petroleum/iraqi-petroleum
euphrates and tigris steam navigation company
oman-ottoman-line
dżamijjat al-la markazijja/towarzystwo-decentralizacyjne
ittihad ve tarakki/jedność i postęp
al-dżamijja al-islahijja fi al-basra/towarzystwo reform w basrze
an-nadi al-watani al-ilmi/naukowy klub narodowy
al-ahd al-iraki/przymierze irackie
haras al-istiklal/stróż niepodległości
al-hizb al-watani al-iraki/iracka partia narodowa
hizb an-nahda al-irakijja/iracka partia odrodzenia
al-hizb al-hurr al-iraki/iracka wolna partia
al-madżlis al-tasisi/zgromadzenie ustawodawcze
hizb al-umma/partia wspólnoty
hizb al-takaddum/partia postępu
hizb asz-szab/partia ludu
hizb al-icha al-watani/partia bractwa narodowego
al-ahali/stronnictwo-ludowe


byle jaka kompozycja


Link 17.09.2010 :: 13:31 Komentuj (4)


bractwo-narodowe
dżami'at al-islah asz-szabi/stowarzyszenie reformy ludowej
iracka partia komunistyczna
kurdyjska partia demokratyczna
dżamijjat ad-duwal al-arabijja/liga państw arabskich
al-hizb al-watani ad-dimukrati/partia narodowo demokratyczna
hizb al-ahrar/partia liberałów
hizb al-istiklal/partia niepodległości
nadi al-bas al-arabi/klub odrodzenia arabskiego
hizb al-dżabha asz-szabijja al-muttahida/
partia zjednoczonego frontu ludowego
al-bas/odrodzenie
organizacja paktu bagdadzkiego
organizacja paktu centralnego/cento
hizb al-bas al-arabi al-isztiraki/
socjalistyczna partia odrodzenia arabskiego
arabski związek socjalistycznego iraku
hizb al-dawa al-islamijja/partia propagandy muzułmańskiej
al-mutamar al-watani al-iraki/iracki kongres narodowy
iracka zgoda narodowa(amman
najwyższe zgromadzenie rewolucji muzułmańskiej/
bakir-al-hakim
związek pisarzy kurdyjskich
al-madżma al-ilmi al-iraki/iracka akademia nauk
dżami'at-baghdad/uniwersytet-bagdadzki
akadimijja al-funun al-dżamila/akademia sztuk pięknych
al-mathaf al-iraki/muzeum-irackie


wstyd do tego wsiąść


Link 18.09.2010 :: 11:38 Komentuj (7)


gazety:az-zaura/miasto-łuków/bagdad al-dżawa'ib/nowiny
an-nahda/odrodzenie al-aklam/pióra
at-tali'a al-adabijja/awangarda-literacka afak-arabijja/arabskie-horyzonty
as-sakafa al-adżnabijja/kultura za granicą al-maurid/źródło
madżalla al-madżma al-iraki/czasopismo irackiej akademii nauk
at-turas asz-szabi/dziedzictwo-ludowe al-istiszrak/orientalistyka

john-rodenbeck hisham-youssuf jill-kamil elizabeth-maynard dahszur
max-rodenbeck william-lyster carina-campobasso abu-roasz wilkopole
cassandra-vivian sylvie-franquet edward-snijders giovanni-belzoni
bab al futuh howard-carter alice-brinton hawara amenemhat al-liszt
kalif-prawowierny amr ibn al as perhapemon file(świątynia al-fustat
ahmad ibn tulun al-askar tulumidów al-katai mazghun bab al nasr
bab-zuwajla damietta al-mansura/zwycięska bahrytów bajbars kalaun
chedyw/suweren chedyw-tawfik fuad faruk chedyw-abbas-hilmi abu-sir
czarna-sobota(1952 nakta(grobowiec kagemni(mastaba chafre chufu
nicolas-jacques-conte menes/meni/narmer menkaure/mykerinos intef
faraon/per-aa/wielki-dom herakleopolis-magna/ihnasijat-al-madina
mentuhotep hawara/fajum byblos abydos/omm-al-gaab/matka-garnków
amenemhat hyksosi/hekau-hasut/książęta z zagranicy tanis abu-simbel
awaris amazis/ahmes teby/luksor achetaton/horyzont-atona/el-amarna
horemheb seti ramesseum talatat hypostyl(karnak szeszonk pianchi
papirus-harrisa psametyk renesans-saicki kambyzes achmim koptos min
amonherchopszef hapi/apis chnum(esna herhor kom-ombo marjut(jezioro
rakotis(aleksandria oserapis/ozyrys-apis mouseion kom-es-szukafa
amenemope piórko-prawdy kleopatra ukąszona przez węża pantainos 190
klasztor św.antoniego na pustyni wschodniej hathor(dendera kodycylblaszany mosteczek ugina się


Link 19.09.2010 :: 11:28 Komentuj (4)


esna kom-ombo file kaplica na górze mojżesza klemens 160-215 kolzum
nadż-hammadi klasztor św.biszoja(nitria ammonios-sakkas porfiriusz
plotyn(asjut św.pachomiusz/anba-bachum tabennisi ojcowie-pustyni
klasztor św.baramusa(pustynia-nitryjska/wadi-natrun biskup-bahnasy
al-haridża(oaza al-badżawat(nekropolia św.makrufus isznit-al-nasara
dajr-el-medina dajr-el-bahari(świątynia->klasztor medinat-habu
tyle kościołów ile dni w roku aigyptios/kyptaios kopt/kibt dżauhar
amr ibn al-as al-fustat ahmad ibn tulun meczet sułtana hassana(kair
al-askar(miasto-kwater al-katai(miasto-okręgów błękitny-meczet(kair
turcy-kipczaccy meczet ibn tuluna(opis-egiptu muhammad ibn tughdż
kafur(nubijski-eunuch dawa(misjonarze al-mu'izz al-kahira(zwycięska
nur ad din al-hakim(996-1021 al-azhar(meczet sitt-al-mulk mukattam
al-mustansir(1036-94 badr-al-dżamal turan-szah al-kamil(1218-38
as-salih(1240-9 bahrytów szagar-ad-durr/drzewo-pereł(kobieta-sułtan
ajbek ajn-dżalud(1260 bajbars(1260-79 kalaun(1279-90 chumarawajh
muhammad-an-nasir(1299-1340 barkuk(1382-99 burdżyci ibrahim-bej
patrol-turecki/decamps mardż-dabik(1517 ali-bej-al-kabir(1760-72
murad-bej abu-kir(zatoka bitwa pod piramidami(f.lejeun kleber
józef-sułkowski meczet muhammada alego w cytadeli shibuk(fajka
dżennet-abdurahmanowa march-ustarchanowa umalat-magomedow azbakijja


samolot wlatujący do ucha


Link 20.09.2010 :: 11:21 Komentuj (0)


muhammad ali pasza kawala(macedonia nezib(1839 rosetta(1807 tusun
taufik bulak(port grand-cairo/david-roberts isma'il-pasza(1863-79
ali-mubarak baron-haussman(1852-6 ahmad-urabi tall-al-kabir(1882
evelyn-baring/lord-cromer asuan asjut esna(tamy abbas ii hilmi(1892
theresianum dinshawai/denshwai sad-wafd lord-kitchener husajn-kamel
omdurman(1898 lee-stack mustafa-nahhas reginald-wingate sad-zaghul
edmund-allenby wafd/delegacja misr-al-fatah/młody-egipt eldon-gorst
hasan al banna stowarzyszenie braci muzułmanów bandung abdin(pałac
ruch wolnzch oficerów nokrashy(premier 1948 czarna-sobota(26.1.1952
shepheard's-hotel wojna w jemenie(1962-7 husajn bin talal
turf-club muhammad-nadżib(22.7.1952 pakt-bagdadzki tiran(cieśnina
czarny-wrzesień(1970 anwar-as-sadat muhammad husni mubarak/hosni
samuel-baker giovanni-belzoni meczet proroka daniela(aleksandria
al-dżama'a-al-islamijja/grupa-muzułmańska elisa-fay sophia-poole
richard-burton/mirza-abdulah dominique-vivant-denon edward-lane
harriet-martineau lucie-duff-gordon thomas-cook qur'an/resytowanie
sajdis(mieszkańcy górnego egiptu wissa-wassef(szkoła-artystyczna
salima/być bezpiecznym aslama/poddać się salaam/pokój al-makrizi
galabija alejkum as-salam wa rahmat allah wa barakatu pokój z tobą
łaska boga i jego błogosławieństwo egipska-złośliwość hara/ulica
bahrija(oaza muntaza(plaża erqsusi/sprzedawca napoju z lukrecji
moulid an anbi/narodziny-proroka zikr(śpiew muski(ulica azbakijja
bab-zuwajla(brama chan-al-chalili(bazar al muizz li din allah
al-nahhasin(bazar bajn-al-kasrajn(ulica chajamijja(ulica


zlot manekinów


Link 21.09.2010 :: 13:33 Komentuj (6)


meczet sułtana barsbeja ghurija al-azkar(uniwersytet ahmed-maher
meczet al ghuri kasaba(pasaż al-attarin(bazar darb-al-akmar(ulica
majdan al ataba birkasz(targ-wielbłądów wikalat-al-bala(bazar pita
rod-al-farag(dzielnica pasturma(mięso-wielbłądzie pastrami mezze
lima(fasola nadziewane mięso gołębi fatta melouchia fasich kuszari
tameja ful/fasola-fava hummus claudia-roden ful-medames malaszi
id-al-kebir kofta/kotlecik-jagnięcy mahalabija umm-ali roz-bi-laban
o'malley/irlandzka kochanka chedywa isma'ila baklawa basbusa kunafa
ricotta asir/sok asir-lajmun/limonka burtugan/pomarańcza moz/banan
gazar/marchew gawafa/guawa ruman/granat farawla/truskawka asir-manga
asab/trzcina-cukrowa tamar-hindi/tamarynda ersoos/lukrecja gianaclis
saqqar(piwocru des ptolemees/pinot-blanc rubis-d'egypte/wino-różowe
amar-khayyam/cabernet-sauvignon obelisque grand-marquis aida(szampan
zibib ouza dry-din marcel-horse johnny-talker fiszawi(kawiarnia
kahwa/kawa sarabantina/samowar kahwagi/kelner kanaka/czajnik tumbak
wisz/fusy saada/gorzka arri-ha/mało-cukru mazbuta/średnio-cukru
zijada/dużo-cukru kahwa-faransawi/kawa po francusku ganzabeel/imbir
'ifa/cynamon jansun/anyż helba/kozieradka karkada/hibiskus tuffah
gahlab/orchidea kukula/cola bibsi/pepsi szwibs/schweppes ma'assil
goraz/haszysz kutszina tawla jusuf-cachine nadżib-mahfuz bahaa-taher
taha-husajn(pisarz as-sukkarijja/sugar-street kair/matka-świata


zlot krzyżaków


Link 22.09.2010 :: 12:39 Komentuj (3)


hilalija(epos abdel-rahman-al-szarkawi sonallah-ibrahim jusuf-idris
ahdaf-soueif dżamal-al-ghitani nawal-al-saadawi taufik-al-hakim
konstandinos-kawafis edward-al-charrat jahja-taher-abdullah asmahan
al-jolson waguih-ghali aziza-amir szadi-abdelsalam tahiya-karioka
om-kalthoum farid-al-atrasz samir-farid salah-abu-seif hind-rostom
faten-hamama jusuf-chahine adel-imam hollywood nad nilem fifi-abdou
mohammad-salmawy el-warsha hassan-el-geretly fawazeer(serial
mohammad-abdel-wahab takht(muzyka shaabi aj-jeel/muzyka-pokoleniowa
abdel-halim-hafez farid-al-atrash ahmed-adawiya hasan-al-asmar
amr-diab mohammad-foad hisham-abbas george-kazazian natacha-atlas
metqal les musicians du nil jusuf-kamal mahmud-muchtar neofaraoniści
mahmud-said abdel-hadi-al-gazzar atelier z aleksandrii adel-al-siwi
mohammad-naqui hamid-nada grupa współczesnej sztuki egipskiej effat
saad-al-khadem chant-avedissian samia-dżamal naeema-akef nagwa-fouad
raks-sharqi/taniec-wschodu/taniec-brzucha rakia-hassan fifi-abdou
dina samasem majdan-at-tahir corniche nile-hilton mugamma maket-re
uniwersytet-amerykański(pałac dajr-al-bahari grobowiec juji i uzuju
triady mykerinosa z gizy shari/ulica szari-kasr-an-nil ernest-cassel
shar-quasr/qasr klub-automobilowy groppi's-corner-house(1924 lalique
sulejman pasza al faransawi/francuz/anthelme-seve księżna-devonshire
pani-keppel/ostatnia kochanka króla edwarda bank-misr(1922 anzac
shari emad ad din/muhammad-farid kościół-św.józefa(1909 pałac-abdin
szari al dżumhurija/al-gumhuriyyah/szari-abdin majdan-kasr-abdin


bez butów


Link 23.09.2010 :: 13:21 Komentuj (5)


majdan-ramesses al-azbakijja moncenau szari-abdel-khalik-tharwat
szari-adli ogród-azbakijja szari-clot-bey muzeum-muchtara zamalik
al-dżazira/al-gazirah/wyspa bab-al-bahr wieża-kairska ahli/narodowa
nabil/lord amr-ibrahim centrum-sztuki-dżazira szari-al-marsafi
middle-east-times cairo-times szari-lutfallah manjal(pałac 1601-29
von-diebitsch(architekt barillet-deschamps szari-hassan-sabri
szari-al-dżabalajja/al-gabalyyah szubra-kiosk(1826 cesarzowa-eugenia
wyspa-roda/al-rawdah ajn-szams(uniwersytet munastirli(pałac nilometr
misr-al-kadima/stary-kair synagoga-ben-ezry kemet/czarny-ląd
kasriet-al-rihan/garnek-bazylii/kościół najświętszej dziewicy
kościół nmp zawieszony/al-mu'allaka babilon/hapi-n-on per-hapi-n-on
dom on na nilu mari-dżirdżis/girgis/św.jerzy muzeum-koptyjskie
al-qahirah kościół św.hieronima w sakkarze nadż-hammadi
29 kairskich bóżnic żydzi-karaimscy geniza/skład starych dokumentów
cmentarz-rabinów jakub ibn killis/wezyr kalifa aziza(975-996
szari-as-saliba bajt al-kritlija/dom kreteńczyków
ka'it-baj(sułtan 1479 qara-maydan/majdan-saladin szari-sujufijja
muzeum-gayer-andersona majdan ahmad ibn zulejn madrasa-szajku(1349
salamlik/pokój gościnny haramlik saabil-kuttab/szkoła z fontanną
khanqah/klasztor(1355 szari muhammad ali/al-qal'ah/al-kala
madrasa sułtana hassana(1356-63 grobowiec hassana sadaka
mevlevi-dervish/wirujący derwisze meczet ar-rifa'iego(1869-1912


zakaz wnoszenia broni


Link 24.09.2010 :: 13:02 Komentuj (8)


husajn-kamil(1853-1917 szari-bur-sa'id szari al azhar
meczet saidna al-husajna sułtan-mu'ajjad(1416 brama-al-mukattam
sułtan-al-kamil(1218 pałac-dżauhara/gawharah(1814 ibrahim-aga(1652
meczet muhammada an-nasira(1318 bab-al-dżadid/al-gadid
at-tubbana/bab-al-wazir/shari ad-darb al-ahmar grobowiec-azdumura
meczet emira aksunkura/błękitny-meczet(1347 bazar-namiotowy
bimaristan/szpital mu'ajjada-szajka(1420 pałac alina-aka(1293 alaa
madrasa emir ajtmisz al-bagasi(1348 meczet emir khairbak(1502
grobowiec emir tarabaj as-szarifi(1503 meczet ahmed al-mihmandar
meczet altunbughi al-maridani(1340 muzeum sztuki islamskiej
meczet emir kajmas al-iszaki(1281 majdan ahmed-maher/mahir
szari port-said bab-zuwajla/trofeum z metalowych przedmiotów
meczet sułtana al-mu'ajjada(1420 sukkar/cukier bazar-jedwabny
chan al chalili/khan al khalili as-sukkarijja(karawanseraj
al-ghurijja/al-gawrriyyah kansuh-al-ghuri brama-fryzjerów
bajt al-harawi bajt zejnab-khatun suk-al-nahhasin/bazar-kotlarzy
maristan/szpital madrasa sułtana as-salih nagm ad-din ajjub
bajn al-kasrajn/między dwoma pałacami mashrabijja-okno maspero
kasaba:shari al-mu'izz li-din allah,shari al-khiyyamiyyah,
shari al-surugiyyah darb-al-asfar meczet al-hakima(1013 kanatir
bohora/szyicka sekta z bombaju bab-al-futuh/brama-podbojów
bab-al-nasr/brama-zwycięstw(1087 badr-al-dżamal suk-al-dżum


nowa ręka


Link 25.09.2010 :: 10:58 Komentuj (3)


husajnijja(dzielnica kalif-al-hakim(996-1021/szalony-kalif khanqi
szari-salah-salim mauzoleum imam as-szafi(820 szari imam as-szafi
mauzoleum hawsz al-baszy mauzoleum-farraka dokki aguza muhandesseen
mauzoleum ka'it-baja/czerkies zoo/majdan el-dżama(1830 mukattam
odnogi nilu:raszid/rosetta dumjat/damietta mieszkańcy-cmentarza
muzeum-rolnictwa/most 6 października(1938 muzeum życia arabów
muzeum starożytnego rolnictwa egipskiego cairo-sheraton kutameja
ogród al-urman/szari nahdat-masr garden-city majdan-at-tahrir maadi
muzeum muhammada mahmuda chalila/szari-kafour miasto 6 października
instytut papirusów doktora ragaba/corniche al-nil
jacob(wyspa na nilu wioska-faraońska/sakiet-miky
misr al-dżadida/al-gadidah/heliopolis(1906 sadat(miasto-satelickie

map-178:awsim abu-ruwash kirdassah harranijja shubramanat al-hawamidiyyah
zawryst-al-aryah abu-sir dahszur mit-rahinah al-badrshayn halwan
al-ma'adi duqqi warraq-al-arab raud-al-farag amiriya al-wayli bahtim
madinat-nasr al-matariyyah

nowa czytelniczka albo czytelnik


Link 26.09.2010 :: 11:13 Komentuj (1)


map-141:al-jaghbub j.arkenu al-bardi sallum sidi-barrani marsa-matruh
sidi'abd-al-rahman oaza-siwa/siwah depresja-kattara dżilf-al-kabir
wielkie-morze-piasku g.babein jebel-uweinat jebel-kissu bir-misaha
bir-tarfawi bir-abu-husayn abu-ballas dajr-al-hagar mut balat baris
al-qasr-al-dakhlah oaza-al-dachila bawiti oaza-al-bahrija
oaza-al-farafira qasr-al-farafrah al-khargah oaza-al-charidża idfu
świątynia-hibis wadi-halfa wadi-al-allaqi asuan/aswan daraw al-kab
kom-ombo wadi-al-miyah wadi-zavdun luksor/al-uqsur armant qus tima
kina/qena nag-hammadi dishna abydos girga suhag akhmim tahta asjut
abu-tig wadi-hubara wadi-qena al-qusiyyah dajrut mallawi bani-hasan
al-minja bani-mazar wadi-sannur bani-suwajf madinat-al-fajum halwan
banha madinat-al-sadat al-alamajn al-amiriyyah al-iskandariyyah
rosetta/rashid damanhur baltim al-haddadi damietta/dumyat tanta
al-mansura al-mahalla al-zaqaziq halayib bir-al-hasa baranis
ras-banas marsa-alam al-kusajr bur-safagah hurghada/al-ghardaqah
mons-claudianus dżabal-as-szajb mons-porphyritis al-zaytunah
dżabal-gharib ras-gharib al-za'faranah ayn-sukhnah suez/al-suways
wielkie jezioro gorzkie ismailia/al-isma'iliyyah bir-al-abd al-wajh
port-said/bur-sa'id al-arisz bir-hassanah bir-al-thamudah nakhl
al-qusaymah wadi-al-arish al-kuntillah al-thamad sidr dżabal-al-tih
dżabal-al-igma nuwajba abu-zunaymah abu-rudis oaza-firan al-tur
dżabal-katarina ras-muhammad ma'an j.al-lawz sharmah duba hijaz


maratończyk z bułką na kolanie


Link 27.09.2010 :: 13:18 Komentuj (2)city-144:
most/kubri:26-yulyu 6-uktubir al-tahrir al-gala al-gami'ah al-gizah
metro:mari-girgis al-malik-al-salih es-saijida-sainab saad-zaghlul
sadat al-awqaf port-said al-azhar ataba nasser bulaq urabi zamalik
mubarak ghamra massarah
dzielnice:imbabh zamalik al-gazirah aguza gazirat-al-rawdah abdin
misr-al-kadima tilal-ayn-al-sirah ayn-al-sirah al-sayyidah-zaynab
garden-city bulaq al-qulali shubra sharabiyyah abbasiyyah al-zahir
husayniyyah bab-al-sha'riyyah al-azbakiyyah al-ghawriyyah hilmiyyah
hada'iq-zaynhum ghamra
ulica/shari:al-nil abu'l-feda isma'il-muhammad 26-yulyu sadd-al-ali
gamal-abd-an-nasir al-tahrir al-misahah al-gizah al-mahattah
al-bahr-al-azam hasan-sabri al-gabalayyah al-gazirah al-rawdah
al-malik-al-salih abd-al-aziz-al-sa'ud al-manyal sayalat-al-rawdah
al-saray ali-ibrahim es-sadd-al-barrani ad-dayurah ibn-yazid
bayram-al-tunsi magra-al-uyun salah-salim abu'l-sayfayn mari-girgis
misr-al-qadimah ain-al-sirah sikkat-hadid-al-muwasalah-hilwan
king-khaled-autostrad/tariq-an-nasr/nasir maglis-al-sha'ab khayrat
qadari al-ashraf al-salibah bur-sa'id rihan al-qal'ah al-bustan
sami-al-barudi ad-darb-al-ahmar bab-al-wazir al-qasr-al-ayni
qasr-al-nil tal'at-harb ramesses al-gumhuriyyah al-azhar al-muski
al-mu'izz-li-din-allah al-mansuriyyah al-gaysh kamil-siddiq l'rabi
shanan al-mansuri bulaq-al-gadid corniche-al-nil al-sabtiyyah
abu-al-farag al-zahir al-sakkakini khalig-an-nasr al-imam al-attar
ahmad-hilmi al-mustashfa a.badawi shubra ibn-al-kurani masarra
tur'at-ghazirat-badran al-fustat sikkat-al-mahgar al-bab-al-ghadid
al-gala suq-al-silah muhammad-abduh al-khrunfish amir-al-guyush
bayn-al-sayarig al-baghalah galai al-gamaliyyahzakochany samochód


Link 28.09.2010 :: 14:32 Komentuj (1)


plac/maydan:abu-ruh fumm-al-khalig muhammad-ali ahmad-mahir
al-atabah-al-khadra bab-al-shariyyah al-qulali ramesses al-gaysh
salah-al-din al-husayn buhairat-ain-as-sira
cytadela:bab-al-azab(1754 meczet-ahmad-al-katchud(1697
ruiny pałacu ablak(1315 meczet-muhammad-ali(1848 pałac-dżauhara(1814
hawsz/komora meczet-muhammad-an-nasir(1335 wieża-al-mukkatam(xvi
bab-al-dżabal/brama-gór(1786 bir-jusuf/studnia-saladyna(1183
bab-al-mukkatam bab-al-kulla(xvi bab-al-wustani/brama-środkowa(1826
burg-as-siba/lwia-wieża(xiii bab-al-dżadid/nowa-brama(1828
pałac-haremowy/muzeum-wojskowe(1827 burg-as-suffa/wieża-obronna(1207
burg-al-wustani/wieża-środkowa(xvi burg-kirkilyan/wieża 40 węży(1207
burg-at-turfah/wieża-cudna(1207 muzeum-powozów muzeum-policji
meczet sulejmana-paszy(1528 burg-al-haddad/wieża-kowala(1183 1207
burg-ar-ramlah/wieża-piaskowa(1183 1207 bab-al-qarafah
nad cytadelą:łaźnia-basztaka dom-ibrahima-agha meczet-akmara
meczet salih-talai meczet al-fakahani bajt-dżamal-ad-din
mauzoleum wakal-al-ghuri pałac emira-basztaka bajt-as-suhajmi
saabil kuttab abd al rahman kathuda
lord wader dorabiający do pensji


Link 29.09.2010 :: 13:08 Komentuj (2)


halwan/heluan mit-rahina/świątynia-mitrasa
piramida:teti userkaf dżeser unis sekhemchet
mastaba:kagemni ankhmahor/grobowiec-lekarzy mereruki achethotep idut
ptahhotep ti horemheb klasztor-św.jeremiasza grobowce-perskie(525-404
imhotep/ten który otworzył kamień grobowiec-mai mena-house-oberoi
ibis:kasztanowaty grzywiasty czczony dżedkare-izezi szepseskaf
grobowce-b:chnumhotep nianchchnum niuserre neferherenptah irukaptah
memfis/men-nefer/znana i piękna/piramida-pepi-i hawara galeria-aida
czarna-piramida/anenemhat piramida-łamana/snofru czerwona-piramida
abu-roasz/piramida-redżedef szari-al-ahram kirdassa/kirdassah
harawijja/harawiyyah wisa-wassef/warsztaty-gobeliniarskie kroksztyn
gran-piramide de tepanapa/cholula muzeum-barki-solarnej on/heliopolis
grobowiec królowej heteferes/żona-snofru,matka-cheopsa al-matarijja
szepreskaf/syn-mykerinosa redżedaf/syn-cheopsa senusret dajr-al-azra
ptolemeusz-eutergetes nekropolia-al-badżawat źródła-turystów manfalut
nekropolia-meir dajr-al-hadżar al-minya grób-mahu grób kapłana eje
al-charidża/al-khargah/zewnętrzna nowa-dolina(muhafaza nektanebo
depresja-al-charidża dajr-al-kaszhef/klasztor hassan-fathy bir-sitta
al-dachila/al-dakhlah/wewnętrzna abu-mundżar depresja-bahrija dayrut
al-bahrija/al-bahariyyah dolina-złotych-mumii/bahrija ajn-biszoj
ajn-biszmu fort-aghurmi dżabal-al-mauta/gabal-al-mawta ayn-al-silin
grobowiec-siamona ajn-al-dżaba/ayn-al-gabah/studnia-słońca qalamshahkąsanie loda


Link 30.09.2010 :: 13:49 Komentuj (1)


adrar-al-milal adrere-ammelal al-fajum/al-fayyum bahr-jusuf(kanał
piramida w al-lahun birkat-qarun/moeris/karun piramida w majdum nsce
piramida-amenemhata/al-hawarah madinat-al-fajum/krokodilopolis asyut
sanhur ibszawaj/ibshaway gharaq-al-sultani wadi-rajan/rayyan dimyah
świątynia al-kasr-karun/qasr-qarun evelyne-poiret/wioska-tunis suhag
kom-ausim/karanis qasr-al-saghah tamiya sannuris wadi-sha'it toshka
gabal-ash-shayib gabal-qattar dahabija/łódź moulid(festyn-religijny
hermopolis-magna zawijat-al-majitin/miasto-umarłych chnumhotep baket
dajr-al-adhra/klasztor-dziewicy/płaczący-portret antinopolis/antinus
bani-hasan/39 grobowców wykutych w skale benjamin-disraeli techna
al-aszmunajn/hermopolis/prapagórek al-baljana/al-ballyana achetaton
tunat/tuna-al-dżabal/grób-petozyrysa zjednoczenie z dyskiem/hathor
dajr-el-abjad/biały-klasztor/św/szenute wepwawet/bóg-abydos ozyrejon
dajr-al-muharrak/spalony-klasztor pachomiusz z esny tablice z abydos
dajr-el-ahmar/czerwony-klasztor/św.biszoj al-till grobowiec-merire
dendera/dendarah kina/qena/quena umm-seti/mistyczka posąg-pawiana
zawiyat-al-amwat qift tud luksor/al-uqsur/miasto-pałaców/teby
kiosk-taharga meczet abu-al-hadżdżadż/al-haggag mutemuja opet(święto
badr-al-dżamal dom-narodzin muzeum-mumifikacji vita-sackville-west


Załóż bloga

Archiwum

2021
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2020
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2019
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2018
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2016
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2015
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2014
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2013
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2010
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2009
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2008
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2007
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2006
grudzień
listopad

Linki

Księga gości

Wyślij wiadomość

powered by Ownlog.com & Fotolog.pl

eXTReMe Tracker