mariusz-rutz elbanowska anna-susdorf eric-hamren
agnieszka-olejkowska waldemar-kowalczuk kołniewski
marek-wypychowski piotr-kledzik józef-niewiadomski
bogdan-kałużewski teresa-ogrodzińska anna-bytońska
kanclerz uniwersytetu medycznego w łodzi haobo-lin
plus ratio quam vis robert-wojtaś władimir-markin
zespół poszukiwań celowych roman-kołtoń szczerotok
jan-wais wojciech-burszta rościsław politricks cio cto cfo
tretyn imikimi rainbow-shi dialogi bez polepszaczy
narilka narika narikala nicologia nicology sforzaste
Matn,Mishna/text Sharh,Gemara/Commentary
Mishna (from Shanah, to repeat)
Gemara (lit. that which is perfect)
Canon Farrar (Lift of Christ)
trinity/Taslis as-Salusu 'l-Aqdas/Holy Trinity
turban Arabic 'imamah , Persian dastar , Hindustani pagri
injiab/Attraction 'ibadah/Devotion 'uruj/Elevation
'utas/sneezing Tobim-khayim/Good-life rajm/stoning
ruh,nafs.nephesh/soul al-Ankabut/spider Vambéry zikr
Sijjin/pit in hell subhah/rosary jubrut/power
safar/journey salik/traveller malakut/angels
ma'rifah/knowledge fana'/extinction
stages: 'ubudiyah/service 'Ishq/love zuhd/seclusion
wa'rifah/knowledge wajd/ecstasy haqiqah/truth
wasl/union with God ghina/singing
shirkhan/Partnership shis/seth
Khatimu 'n-Nubuwah/seal of profecy
Name:

Komentarze: